X Międzyszkolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego Grupa A Roczniki 2005-2009

22.02
2020
Data
Łochowo
POL
Miejsce
10'
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Kutowski, Marcel 1547 6.5
2. Murawski, Miłosz 1230 5.5
3. Grzechowiak, Kacper 1182 5.5
4. Podlewski, Szymon 1390 5.0
5. Maciejewski, Adam 1144 5.0
Zobacz wszystkich 26 zawodników
Cel imprezy
Popularyzacja gry szachowej wśród uczniów szkół podstawowych wyłonienie najlepszego zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych, podniesienie poziomu gry uczestników turnieju, przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego.
Patronat
Janina Sylwestrzak - córka Mariana Rejewskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Organizator
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie - ul. Wierzbowa 2; 86-065 Łochowo; tel. 52 363 99 10,
tel./fax 52 363 99 05.
Termin i miejsce zawodów
Sobota 22 lutego 2020 roku w godz. od 10.00 do 15.00; aula Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.
Uczestnicy
W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Liczba miejsc jest ograniczona do 45 w każdej z grup. Turniej będzie rozegrany w dwóch grupach wiekowych:
Gr. A - zawodnicy urodzeni w latach 2005-2009,
Gr. B - zawodnicy urodzeni w 2010 roku lub młodsi.
Zgłoszenia
Zgłoszeń dokonujemy poprzez serwisy turniejowe na chessmanager.com . w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
System rozgrywek
Turniej rozegrany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (każdy zawodnik rozegra 7 partii). Tempo gry – 10 minut na partię dla każdego zawodnika. Obowiązują aktualne przepisy Gry FIDE.
Nagrody
Dla najlepszych zawodników wśród dziewcząt i chłopców organizator przewiduje nagrody rzeczowe w czterech kategoriach wiekowych do lat 8, 10, 12 i 15. Organizator zapewnia poczęstunek dla każdego uczestnika turnieju. Podczas zawodów czynna będzie kawiarenka.
Inne 
Organizator zapewnia sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami w czasie turnieju sprawują zgłaszające ich kluby lub opiekunowie.
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju między do 09:40 w sobotę 22 lutego, w przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.
chess:manager