Września CUP 2022 (dzieci do lat 11, roczniki 2011/2012)

19.11
2022
Data
Września
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
WRZEŚNIA CUP 2022
WRZEŚNIA, 19 listopada 2022 r. (sobota)

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
- integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator, partnerzy
- UKS Wrzesińska Akademia Szachowa
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

3.Termin i miejsca zawodów
- 19 listopada 2022 r. (sobota)
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41.

Wstępny program minutowy:
9.20 – 9.40 weryfikacja zawodników
9.40 – 10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.00 – 13.30 rywalizacja: rundy I – VII (po 5 rundzie przerwa na ciepły posiłek)
14.00 dekoracja zwycięzców, zakończenie

4.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież (zawodnicy urodzeni w 2005 r. i młodsi): 30 zł, osoby dorosłe: 40 zł (rocznik 2004 i starsi), pełnoprawni członkowie zwyczajni UKS Wrzesińska Akademia Szachowa: 20 zł. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 17 listopada włącznie (do tego dnia należy opłacić również wpisowe) lub do wyczerpania limitu uczestników.
- limit uczestników ustala się na: 65 osób (we wszystkich grupach wiekowych).
- wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: akademiaszachowa@poczta.fm
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

5.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 10 minut + 5 sekund (lub 3 sek) na każdy ruch. Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Turniej nie jest zgłoszony do FIDE.

6.Nagrody
Turniej A (rocznik 2010 i starsi) – medale + nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodników
Turniej B (rocznik 2011 i 2012) – medale + nagrody rzeczowe do 3 najlepszych zawodników
Turniej C (rocznik 2013 i 2014) – medale + nagrody rzeczowe do 3 najlepszych zawodników
Turniej D (rocznik 2015 i młodsi) – medale + nagrody rzeczowe do 3 najlepszych zawodników

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KATEGORII WIEKOWYCH, W KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA KOŃCOWA.
7.Informacje dodatkowe
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Września

chess:manager