VII Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie

27.12.2019
29.12.2019
Data
Szczecin
POL
Miejsce
60'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Lanica, Łukasz 1798 6.0
2. Piotrowski, Daniel 1594 5.5
2. Motyl, Piotr 5.5
4. Zieniuk, Kacper 1560 5.0
5. Bochniak, Franciszek 1398 5.0
Zobacz wszystkich 33 zawodników

Komunikat Organizacyjny
VII Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
PUM w Szczecinie
Szczecin, 27-29.12.2019 r.

I. ORGANIZATOR
KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie
II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu FIDE.
III. TERMIN I MIEJSCE
27-29. Grudnia 2019 r. - Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ul. Żołnierska 48.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych spełniających kryteria rankingowe:
Minimalne wymagania to ranking 1600 PZSzach (III kategoria męska lub II kategoria kobieca) lub ranking FIDE w szachach standardowych (klasycznych). Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turnieju 3 zawodników o niższym rankingu PZSzach. Maksymalny ranking FIDE to 2199. Ograniczenie ze względu na tempo gry zgodnie z wytycznymi FIDE. Liczba uczestników ograniczona do 32.
Opłata startowa wynosi 60,00 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE). Wpisowe płatne do 23.12.2019 na konto KSz Gryf Szczecin: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Turniej PUM 2019 + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata) lub gotówką przed odprawą techniczną.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2019 otrzymują 10 zł zniżki.
IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
7 rund, system szwajcarski, tempo: 60’+30” na ruch. Możliwość zdobycia kategorii od II do normy na kandydata na mistrza. Obowiązują Przepisy Gry FIDE. Zapis partii jest obowiązkowy. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek.
VI. HARMONOGRAM
Piątek, 27.XII.2019:
11:00 - 11:45 - potwierdzenie zgłoszeń
12:00 - 15:00 - I runda
15:30 - 18:30 - II runda
Sobota, 28.XII.2019:
9:00 - 12:00 - III runda
12:00 - 15:00 - IV runda
15:30 - 18:30 - V runda
Niedziela, 29.XII.2019:
9:00 - 12:00 - VI runda
12:00 - 15:00 - VII runda
15:00 - zakończenie turnieju
Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
I miejsce 400,00 zł + puchar.
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Wysokość zostanie podana po II rundzie.
Nagrody rzeczowe w grupach wiekowych do lat 14 i 18 oraz dla najlepszej kobiety.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w kwestiach noclegów i wyżywienia.
Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na sali gry. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

chess:manager