V Turniej Szachowy o Puchar Ziemi Podkarpackiej

07.02.2020
09.02.2020
Data
Sędziszów Małopolski
POL
Miejsce
90'
+30"
Tempo
5/5
Rundy

Kojarzenia

Nazwisko, Imię Wynik Nazwisko, Imię
1. Miś, Mieszko ½ : ½ Kyć, Jerzy
2. Smusz, Kamil 1 : 0 Mikuła, Michał
3. Kasperek, Ryszard ½ : ½ Pulik, Krzysztof
4. Zieliński, Sebastian ½ : ½ Pietrzak, Tomasz
5. Zgoda, Damian ½ : ½ Polak, Sylwia
Zobacz wszystkie

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Kyć, Jerzy 2322 4.5
2. Smusz, Kamil 1912 4.5
3. Miś, Mieszko 2334 4.0
4. Pulik, Krzysztof 2054 4.0
5. Rainer, Piotr 1514 4.0
Zobacz wszystkich 50 zawodników

Transmisja partii: http://www.mpjbis2019.pl/sedziszow/tfd.htm
Transmisja JAVA: http://www.mpjbis2019.pl/sedziszow/javas.html
Transmisja APP: http://www.mpjbis2019.pl/sedziszow/app.html
Partie pgn Pobierz partie PGN


1.Organizator:
• Starostwo Powiatowe w Ropczycach,
• Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim,
• Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim,
• Towarzystwo Szachowe „Skoczek” Sędziszów Małopolski.
2.Patroni medialni:
• Telewizja Sędziszów Małopolski (www.sedziszowtv.pl)
• Gazeta Reporter (www.reportergazeta.pl)
3.Cel rozgrywek:
• Umożliwienie młodym zawodnikom podnoszenia poziomu sportowego
• Promocja szachów, zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży.
• Promocja regionu oraz działalności TSz „Skoczek”
• Podwyższenie lub zdobycie rankingu międzynarodowego - FIDE.
4.Termin i miejsce rozgrywek
07-09 luty 2020r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolski ul 3-go Maja 36
5.Uczestnictwo
W turnieju uczestniczyć mogą wszyscy chętni szachiści bez względu na posiadany ranking szachowy. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 06 lutego na formularzu zgłoszeniowym na stronie chessmanager lub na email: krzysiekskiba7@o2.pl albo telefonicznie na nr: 782287107.
6.System rozgrywek
• Zawody rozegrane zostaną w 2 grupach turniejowych: grupa A (od rankingu PZSzach 1600 włącznie), grupa B (do rankingu PZSzach 1700 włącznie).
• Sędzią głównym zawodów: FA Krzysztof Skiba.
Dyrektor zawodów: Robert Stefański.
• Grupa A - system szwajcarski na dystansie 5 rund, tempem 90’ + 30’’ na ruch. Grupa zgłoszona do oceny rankingowej FIDE.
• Grupa B – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempem P’60. W turnieju można zdobyć do I
kategorii kobiecej.
• Wpisowe w grupie OPEN wynosi 55 zł, w grupie B - 30 zł. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
• Arcymistrzowie i Mistrzowie międzynarodowi zwolnieni z opłaty wpisowego. Wpisowe dla zawodników TSz „Skoczek” wynosi : Grupa A - 30 zł, Grupa B – 15 zł.
Wpisowe dla grup zorganizowanych z jednego klubu szachowego (min. 10 osób) obniżone o 15%. Wpisowe dla osób, które wzięły udział we wszystkich czterech poprzednich edycjach obniżone o 10 zł.
7.Harmonogram rozgrywek
Piątek: 17:00-17.45 - potwierdzenie udziału w turnieju, 17:45 – odprawa techniczna
• Grupa A: Piątek: 18:00 – I runda; Sobota: 9.30 – II runda, 14:30 – III runda;
Niedziela: 9:00 – IV runda, 14:30 – V runda.
• Grupa B: Sobota: 7.45-8.45 – potwierdzenie udziału w turnieju; 9.00 – 18.00 – rundy I-IV;
Niedziela: 9.00 – 16.00 – rundy V-VII;
8.Nagrody i wyróżnienia:
• Grupa OPEN (nagrody gwarantowane przy udziale minimum 40 zawodników w grupie):
Za zajęcie miejsc 1-3 puchary, dyplomy i nagrody pieniężne. I miejsce –600zł, II miejsce – 300zł,
III miejsce – 100 zł, miejsca IV-VI – dyplomy i nagroda rzeczowe. Dla najlepszej kobiety i najlepszego juniora: nagroda rzeczowa .
Ostateczna wysokość i ilość nagród zostanie ogłoszona po II rundzie.
• Grupa B:
Za zajęcie miejsc 1-3 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, miejsca 4-6 dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla najlepszej kobiety: dyplom i nagroda rzeczowa.
9.Uwagi końcowe:
• Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc – 130 osób.
• W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
• Zapraszamy także 08 lutego na VI Blitz o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach błyskawicznych.
• Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 30 minut od rozpoczęcia rundy.
• Informacja odnośnie proponowanego zakwaterowania: LINK - zakwaterowanie!
• Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Zastrzega on sobie również prawo do dokonania niezbędnych zmian w niniejszym komunikacie.
• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Szachowe „Skoczek” oraz sędziego głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator i Sędzia główny zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

chess:manager