Turniej Wiosenny 2024- OPEN B

20.04.2024
21.04.2024
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Regulamin Turnieju Wiosennego 2024
1. Organizator 
Szachowy Klub Seniorski C4,
Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra,
Szkoła Języków Obcych „Premium”.

2. Sponsorzy
Berga spływy Pontonowe - https://berga.pl/
3. Miejsce i termin
Turniej odbędzie się  w Szkole Języków Obcych „Premium” ul. Okrzei 11 w dniach 20-21.04.2024

Potwierdzenie rejestracji i opłacenie wpisowego w dniu 20.04 w godzinach 9.30-9.45 Start pierwszej rundy: sobota 10.00
W niedzielę V runda rozpoczyna się o godzinie 10.00

 1. Cel turnieju 
  popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych
  integracja środowiska szachowego
  efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego.

 2. Uprawnieni do gry 
  Limit uczestników w turnieju 60 osób.
  Grupa A - osoby z rankingiem PZSzach od 1600
  Grupa B - osoby z rankingiem PZSzach od 1400 do 1599
  Grupa C- osoby z rankingiem PZSzach od 1100 do 1399
  W wyjątkowych sytuacjach organizator może zadecydować o dopuszczeniu do danej grupy osoby z innym rankingiem.

 3. Zapisy
  Zapisy do turnieju prowadzone są do dnia 19.04.2023 do godziny 20:00 za pośrednictwem serwisu Chessmanager, mailowo: turnieje@jelonka.eu lub sms 880 649 262. W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami, ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników

 4. Wpisowe
  Grupa A – 100 zł od zawodnika + 50 zł kaucja płatne przed turniejem. Zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 80 zł (+50 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy)
  Grupa B - 100 zł od zawodnika + 50 zł kaucja płatne przed turniejem. Zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 80 zł (+50 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy)
  Grupa C – 100 zł od zawodnika + 50 zł kaucja płatne przed turniejem. Zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 80 zł (+50 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy)

 5. System rozgrywek
  Grupa A - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zdobycia normy na II kat szachową.

**Grupa B - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zdobycia normy na III kat szachową. **

Grupa C - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zdobycia normy na IV lub III kat szachową.

W każdej grupie, w przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim, organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym lub połączenie grup rozgrywkowych.

 1. Przepisy gry
  Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
  Kojarzenie rund systemem szwajcarskim (ew. kołowym).
  Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
  Kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
  Spóźnienie większe niż 10 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną

 2. Nagrody 
  Grupa A –Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3. Ksiązki szachowe dla osób z miejsc 4-6 dla pozostałych zawodników upominki. Dyplomy dla zawodników z miejsc 1-10.
  Grupa B - Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3. Ksiązki szachowe dla osób z miejsc 4-6. Dyplomy dla zawodników z miejsc 1-10.
  Grupa C - Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3. Ksiązki szachowe dla osób z miejsc 4-6. Dyplomy dla zawodników z miejsc 1-10.

 3. Postanowienia końcowe:
  W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby, spełniający kryteria określone w pkt. 5.
  Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku zawodników i ich partii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  Organizator zastrzega że w wypadku małej ilości zawodników może łączyć grupy
  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

chess:manager