II GMINNY TURNIEJ SZACHOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ KLASY I-III

15.05
2019
Data
Głuchołazy
POL
Miejsce
10'
Tempo
7/7
Rundy

Organizator: Burmistrz Głuchołaz i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach.

Cel:
- Rozwój i popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.
- Doskonalenie umiejętności gry w szachy.
- Popularyzowanie zawodów szachowych.
- Organizacja życia pozalekcyjnego dzieci i młodzieży.
- Rozwijanie logicznego myślenia.
- Wdrażanie do stosowania zasad fair – play.
- Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Miejsce i termin: Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach, 15 maja 2019 r.. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 9:30.

System rozgrywek: Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach (klasy I-III oraz IV-VII) z podziałem klasyfikacyjnym: dziewczynki i chłopcy, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 10 min. na partię dla każdego zawodnika. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od liczby zawodników. Punktacja: zwycięstwo w partii 1 pkt.; remis ½ pkt.; przegrana 0 pkt.

Regulamin turnieju:

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII ze szkół podstawowych z Gminy Głuchołazy.
Każda szkoła może zgłosić 4 uczniów.
System przeprowadzenia turnieju: System rozgrywek „Szwajcarski”.
Tempo gry – 10 minut dla zawodnika na całą partię.
Dwukrotny błąd (np. niedozwolony ruch) powoduje przegranie partii.

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia.

Skrócone zasady gry:
Cofanie ruchów jest niedozwolone.
Dotknięta idzie, postawiona stoi.
Zgłoszenia:

Do dnia 30 kwietnia 2019 r. należy dostarczyć kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna – załącznik nr 2.
Nagrody:

Dla najlepszych 3 zawodniczek i zawodników w każdej grupie przewidziane są dyplomy oraz puchary.
Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.
Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania w nim
zmian. Przewidywany czas trwania turnieju od 9:00 do około 14:30. Wszystkie odpowiedzi odnośnie
organizacji i przebiegu turnieju można uzyskać pod numerem telefonu 774391340. Sędzia turnieju –
Trener Szachowy klasy I Jarosław Dąbrowski tel. 506131877.

Weryfikacja listy uczestników turnieju: Godzina 9:00 - 9:15
Otwarcie turnieju: Godzina 9:25
Rundy I – VII: Godzina 9:30 - 13:30

Około godziny 14:00 ogłoszenie wyników turnieju.

Szachy to ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci!

chess:manager