I Memoriał Szachowy im. Leszka Nosa w Michałowie

01.02
2019
Data
Michałowo
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Kamiński, Maciej 1874 8.5
2. Pytel, Maciej 1893 8.0
3. Smirnov, Alexandr 2166 7.0
4. Chomicka, Kinga 1252 6.5
5. Ancipiuk, Aleksander 1340 6.0
Zobacz wszystkich 45 zawodników

dr Leszek Nos 1930-2000 - działacz na rzecz rozwoju dzieci i ich edukacji, nauczyciel, harcerz, społecznik, patron gimnazjum w Michałowie.

,,Urodził się w 1930r. we wsi Łuplanka Stara.

*Od 1951r. pracował w Szkole Podstawowej w Michałowie - najpierw jako instruktor ZHP, a potem jako nauczyciel. W 1956r. został Zastępcą Komendanta Powiatowej Organizacji Harcerskiej w Białymstoku. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku w 1958r, kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Warszawie na kierunku geografia, a następnie studiował w Gdańsku na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Tam obronił pracę magisterską pt. „Zarys geograficzno – gospodarczy Gminy Michałowo”. W latach 1967–1988 nauczał geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Michałowie. W roku 1972 został mianowany przez Kuratora Okręgu Szkolnego Białostockiego na stanowisko Profesora Szkoły Średniej. W roku 1974 ukończył studia doktoranckie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego uwieńczone pracą doktorską pt. „Deglacjacja wschodniej części Wysoczyzny Białostockiej. W tym samym roku został Gminnym Dyrektorem Szkół w Michałowie - funkcję tę piastował przez 10 lat. Przez 6 lat (od 1976r) był członkiem Rady Społeczno-Naukowej Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Był dwukrotnie uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pełnił społeczną funkcję członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Białymstoku. Za swoją pracę na rzecz popularyzacji wiedzy i kształtowania naukowego poglądu na świat otrzymał podziękowanie od Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. *

W swoich działaniach społecznikowskich w latach 80. i 90. był radnym Gminnej Rady Narodowej i Radnym Gminy Michałowo piastując funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Był inicjatorem powstania nowego budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie - 1984-1986 i nowego budynku Szkoły Podstawowej - 1991-1996. Po kilkunastu latach gromadzenia materiałów archiwalnych wydał w 1996r. "Monografię Gminy Michałowo". Rok później ukazały się "Legendy Michałowa i okolic", których był współautorem. Założył Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Michałowskiej, którego był prezesem. Wytyczył trasę rowerową "Królowy Most - Jałówka" oraz przyczynił się do wystawienia Pomnika Powstańców Styczniowych koło Juszkowego Grodu."

Źródło: PFDF Michałowo

Instrukcja rejestracji:

I. Kliknij ,,zapisz się" w prawym górnym rogu.
II. Podaj dane zawodnika.
III. Kliknij ,,wyślij".
IV. Kliknij ,,opłać wpisowe" - a dokładnie kliknij kwotę wskazaną poniżej.
Po opłaceniu wpisowego program automatycznie akceptuje zgłoszenie.

Regulamin turnieju:

I. Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (ul. Białostocka 19, 16-050 Michałowo),
- Łukasz Suchowierski (lukasz@akademia-gambit.pl, tel. 730 486 394 lub 505 868 829).

II. Termin i miejsce:
- 01.02.2019r. (piątek).
- 15:00 - rozpoczęcie turnieju.
- 19:45 - planowane zakończenie turnieju i wręczenie nagród.
- Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (ul. Białostocka 19, 16-050 Michałowo).

III. Zapisy:
- Do 27.01.2019r. (niedziela) do godz. 22:00 wyłącznie przez serwis www.chessmanager.com.
- Do wyczerpania limitu 60 osób.
- Osoby zgłaszające udział na turnieju akceptują regulamin i wszystkie punkty w nim zawarte.
Nie prowadzimy zapisów po terminie zgłoszeń. Każdy zapisuje się osobiście (nieletnich graczy mogą zapisać rodzice). Nie przyjmujemy zgłoszeń zbiorowych od trenerów. Przyjęcia zgodne z zasadą kto pierwszy ten lepszy.

IV. Wpisowe:
- Wpisowe w wysokości 20 zł jest płatne przy zapisach za pomocą serwisu www.chessmanager.com.
- Wpisowe nie podlega zwrotowi.
- Każdy zapisany zawodnik jest kojarzony w pierwszej rundzie. Zawodnik, który nie zjawi się na sali gry do końca pierwszej rundy, zostaje skreślony z listy graczy, bez możliwości powrotu.

V. Zawodnicy:
- Wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszniaka, wiek, płeć, narodowość czy ranking.

VI. System gry:
- 9 rund kojarzonych systemem szwajcarskim.
- 10 minut na zawodnika + 5 sekund na ruch.
- Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., a za porażkę 0 pkt.
- W przypadku uzyskania równej liczby punktów na koniec turnieju o kolejności miejsc decydują: średni Buchholz (liczba punktów uzyskanych przez przeciwników bez dwóch skrajnych), pełny Buchholz (liczba punktów uzyskanych przez przeciwników), progresja.

VII. Nagrody:
- Puchary i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników (1 miejsce szachy artystyczne, 2-3 miejsce program szachowy).
- Medale dla 3 najlepszych zawodników z roczników 2013+.
- Medale dla 3 najlepszych zawodników z roczników 2009-2012.
- Medale dla 3 najlepszych zawodników z roczników roczniki 2000-2008.
- Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników!
- Statuetka dla najlepszego zawodnika z Gminy Michałowo.
- Dyplomy dla wszystkich uczestników.

VIII. Sprawy różne dotyczące turnieju:
- W zawodach obowiązują aktualnie przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
- Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice/opiekunowie.
- Osoby obecne na turnieju i na sali turniejowej wyrażają zgodę na publikacje wizerunku.
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Na sali gry obowiązuje całkowita cisza.
- Zawodnicy zgłaszając się wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z RODO każdy ma prawo do ,,zapomnienia", dlatego w momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawodnik zostaje skreślony z listy graczy, ale nie znika z listy wyników.
- Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w komunikacie.

IX. Informacja dodatkowa:
- Równolegle z rozpoczęciem turnieju Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie organizuje ognisko. Każdy ma prawo do udziału w zabawie, ale powinien też pilnować rozpoczęcia kolejnych rund turnieju.

Zapraszam!
Łukasz Suchowierski

chess:manager