XIII Memoriał Szachowy Michała Sośnickiego, Grupa D

23.06
2024
Data
Świdnica
POL
Miasto
3'
+2"
Tempo
15/15
Rundy

REGULAMIN
XIII Memoriału Szachowego Michała Sośnickiego
ŚWIDNICA, 22-26.06.2024

§1. Organizator
Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.

§2. Miejsce turnieju

22.06: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, 58-100 Świdnica
23-26.06: MDK Świdnica, Dział I, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica

§3. Cel turnieju

Uczczenie pamięci Michała Sośnickiego
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
Podniesienie poziomu gry uczestników.

§4. Uczestnictwo

W Memoriale mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
Memoriał będzie składał się z sześciu turniejów.

22.06 (szachy szybkie):
W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy.
W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2011 lub młodsi.
W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2015 lub młodsi.

23.06 (szachy błyskawiczne):
W grupie D mogą grać dorośli oraz juniorzy.

24.06-26.06 (szachy klasyczne):
W grupie E mogą grać dorośli oraz juniorzy spełniający wymogi rankingowe:
ranking FIDE <1800, ranking PZSzach >1400.
W grupie F mogą grać dorośli oraz juniorzy, którzy nie spełniają wymogów rankingowych grupy E.

§5. System rozgrywek

Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie i tempem:
Grupa A - 9 rund, 10 minut + 5 sekund
Grupa B - 9 rund, 10 minut + 5 sekund
Grupa C - 7 rund, 15 minut + 15 sekund
Grupa D - 15 rund, 3 minuty + 2 sekundy na ruch
Grupa E - 9 rund, 30 minut + 30 sekund na ruch
Grupa F - 9 rund, 30 minut + 30 sekund na ruch

§6. Nagrody

Seniorzy: 6 nagród.
Seniorki: 3 nagrody.
Juniorzy: co najmniej po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Organizator rości sobie prawo do zmian w tym układzie nagród i postara się nagrodzić około 20% uczestników każdej kategorii. Nagrody będą wręczane tylko podczas zakończenia Turnieju. Nieobecność na zakończeniu oznacza utratę prawa do nagrody, chyba że w konkretnym przypadku Organizator zdecyduje inaczej.

§7. Terminarz turnieju

Grupy A i B
22.06.2024
8:00-8:30 Potwierdzenie udziału
8:50 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
9:00 Runda I
9:40 Runda II
10:20 Runda III
11:00 Runda IV
11:40 Runda V
12:20 Runda VI
13:00 Runda VII
13:40 Runda VIII
14:30 Runda IX
15:20 Zakończenie Turnieju

Grupa C
22.06.2024
8:00-8:30 Potwierdzenie udziału
8:50 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
9:00 Runda I
10:10 Runda II
11:20 Runda III
12:30 Runda IV
13:40 Runda V
14:50 Runda VI
16:00 Runda VII
17:10 Zakończenie Turnieju

Grupa D
23.06.2024
8:00-8:30 Potwierdzenie udziału
8:50 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
9:00 Runda I
9:20 Runda II
9:40 Runda III
10:00 Runda IV
10:20 Runda V
10:40 Runda VI
11:00 Runda VII
11:20 Runda VIII
11:40 Runda IX
12:00 Runda X
12:20 Runda XI
12:40 Runda XII
13:00 Runda XIII
13:20 Runda XIV
13:40 Runda XV
14:20 Zakończenie Turnieju

Grupa E
24-26.06.2023
24.06
8:50 Odprawa techniczna
9:00 Runda I
11:10 Runda II
13:20 Runda III

25.06
9:00 Runda IV
11:10 Runda V
13:20 Runda VI

26.06
9:00 Runda VII
11:10 Runda VIII
13:20 Runda IX
15:30 Zakończenie Turnieju

§8. Sposób przeprowadzenia zawodów
O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza domyślna dla ChessManager.

Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.
W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
- chłopcy do 7 lat (2017-),
- dziewczęta do 7 lat (2017-),
- chłopcy do 9 lat (2015-2016),
- dziewczęta do 9 lat (2015-2016),
- chłopcy do 11 lat (2013-),
- dziewczęta do 11 lat (2013-),
- chłopcy do 13 lat (2011-2012),
- dziewczęta do 13 lat (2011-2012),
- chłopcy do 15 lat (2009-),
- dziewczęta do 15 lat (2009-),
- chłopcy do 19 lat (2005-2008),
- dziewczęta do 19 lat (2005-2008),
- seniorzy,
- seniorki.

W turnieju Gr. D nie będzie nagród w kategorii do 7, do 9 i do 15 lat.
W turniejach Gr. E i F nie będzie podziału na kategorie wiekowe.

Każdy uczestnik od początku turnieju przynależy do swojej kategorii wiekowej. Nie ma możliwości jej zmiany np. w celu uzyskania nagrody w innej kategorii wiekowej (np. junior nie będzie nagradzany w kategorii seniorów; uczestnik z kategorii do 11 lat nie będzie nagradzany w kategorii do 13 lat, nawet jeśli okaże się zwycięzcą całej Grupy B).

§9. Pozostałe ustalenia

a) W Memoriale obowiązywać będą aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy.

b) Turnieje Grupy A, B, D oraz E zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

c) Dopuszczalne jest spóźnienie na rundę. Zawodnik będzie mógł przystąpić do rozgrywki, jeżeli będzie miał jeszcze czas na zegarze.

d) Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne (smartwatch, słuchawki itp). Osoby, które z przyczyn zdrowotnych potrzebują korzystać z urządzenia mobilnego, powinny ten fakt zgłosić sędziemu głównemu w trakcie potwierdzenia udziału. Z urządzenia zatwierdzonego przez sędziego można korzystać tylko w jego obecności.

e) Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.

f) Odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą opiekunowie.

g) Prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego zawodów możliwe jest tylko natychmiast podczas partii.

h) Zawodnicy spoza Polski zostaną dopuszczeni do turnieju, jeżeli posiadają numer FIDE.

i) Ilość uczestników ograniczona (Gr. A, B i C w sumie 100 osób, Gr. D oraz Gr. E i F - 40 osób), organizator w razie konieczności może zmienić tę liczbę. Decyduje kolejność zgłoszeń.

j) Po 19 czerwca sędzia ma prawo zamknąć listy startowe. Dopuszczenie zgłoszonych do turnieju nastąpi wówczas tylko za zgodą sędziego. Zgłoszenia możliwe będą mailowo (na adres gambitmdk@gmail.com) lub na sali turniejowej w dniu zawodów.

k) Wpisowe do każdego z turniejów (do każdej z grup turniejowych) wynosi 50 zł od osoby (płatne na miejscu przed rozpoczęciem każdego z turniejów).
Wpisowe dla osób zgłoszonych w dniu zawodów wynosi 60 zł od osoby.
Wpisowe dla członków Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica jest zmniejszone do 30 zł.
Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych oraz na zwiększenie funduszu nagród.

l) Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.

chess:manager