JELONKA OPEN 2023- V Ogólnopolski Turniej Szachowy - Turniej Eliminacyjny

16.09
2023
Data
Podgórzyn k. Jeleniej Góry
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

TRANSMISJA ONLINE

V Ogólnopolski Turniej Szachowy

JELONKA OPEN

1. Organizator generalny:

Portal internetowy Jelonka.com

2. Organizatorzy:

Gmina Podgórzyn
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie
Jelonka.com
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra

3.Sponsorzy:

Patronat generalny
Gmina Podgórzyn
Starostwo Powiatowe
Wójt Gminy Podgórzyn – Pan Mirosław Kalata

Mecenat:
Starosta Karkonoski – Pan Krzysztof Wiśniewski
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego- Prezes Hubert Papaj
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie
Prezydent Miasta Jelenia Góra – Pan Jerzy Łużniak
Wodnik Sp.z o.o.
Termy Cieplickie Sp. z o.o.
Kino Helios
Bigsystem.pl
HotelGołębiewski
portalik24pl

4. Cele

Promocja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Spędzenie czasu w miłej atmosferze.

5. Termin

16 września 2023 r. (sobota), godz.10:00 start I rundy
17 września 2023 r. (niedziela), godz. 10:00 start fazy finałowej OPEN A

6. Miejsce.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie

7. Grupy rozgrywkowe

8. Tempo gry

9. Przepisy

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

Runda finałowa grupy OPEN A: 17.09.2023 r. (niedziela)
8 najlepszych z TURNIEJU ELIMINACYJNEGO (w przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w turnieju finałowym prawo startu uzyskuje kolejny sklasyfikowany zawodnik), system pucharowy, kojarzenia wg zasady: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

Ćwierćfinały: MECZ i REWANŻ tempem 10'+5''
Zwycięzca dwumeczu przechodzi do półfinału (w przypadku remisu, dogrywka na zasadach Armageddonu, tempo: białe 5 minut, czarne 4 minuty, w przypadku remisu czarne przechodzą dalej - losowanie koloru)

Półfinały: MECZ i REWANŻ tempem 10'+5'' - zasady jak w ćwierćwinałach
Zwycięzca dwumeczu przechodzi do Finału (w przypadku remisu dogrywkęa na zasadach Armageddonu, tempo: białe 5 minut, czarne 4 minuty, w przypadku remisu czarne przechodzą dalej - losowanie koloru)

Finał, mecz o 3 miejsce: MECZ i REWANŻ tempem 10'+5'' - zasady jak w ćwierćwinałach i półfinałach

Mecze o miejsca 5-8 (przegrani w ćwierćfinale) na podobnych zasadach (kojarzenia wg zasady: - szachownica 1-4, 2-3)

10. Wpisowe

Wstęp wolny.

11. Nagrody

OPEN A: * Nagrody finansowe lub bony* - nagrody finansowe lub bony wyłącznie dla uczestników rundy finałowej
I miejsce 500zł, puchar, dyplom
II miejsce 400zł, puchar, dyplom
III miejsce 350zł, puchar, dyplom
IV miejsce 300zł, dyplom
V miejsce 250zł, dyplom
VI miejsce 200zł, dyplom
VII miejsce 150zł, dyplom
VIII miejsce 100zł, dyplom

nagrody specjalne:
Najlepsza kobieta puchar 150zł, puchar, dyplom
Najlepszy mieszkaniec gminy Podgórzyn 150zł, puchar, dyplom
Najlepsza mieszkanka gminy Podgórzyn 150zł, puchar, dyplom
Najlepszy uczeń Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Podgórzynie 150zł, puchar, dyplom
Najlepszy junior do lat 14 (ur. 2009) 150zł, puchar, dyplom

Nagród finansowych (bonów) nie można łączyć, zawodnikowi przysługuje nagroda wyższa.

OPEN B
I-III - puchar, dyplom, upominek
Puchar dla najlepszej dziewczynki
Dyplomy dla wszystkich zawodników

12. Terminarz

16.09.2023 r.
8:30 – 9:15 - zapisy i weryfikacja zgłoszeń
9:45 - otwarcie turnieju
10:00 - rundy I-VII – OPEN A, OPEN B
Zakończenie grupy OPEN B 15 minut po ostatniej partii.
17.09.2023 r.
10:00 - faza finałowa grupy OPEN A
Zakończenie grupy OPEN A 15 minut po ostatniej partii finałowej.

13. Zgłoszenia

Za pośrednictwem serwisu ChessManager.com, email: turnieje@jelonka.eu - imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria szachowa) do 15.09.2023 r do godz. 18:00 lub w biurze zawodów 16.09.2023 do godz. 9:15. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (obowiązują limity w poszczególnych grupach).

14. Postanowienia końcowe

Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

chess:manager