Turniej Klockowy 2023- OPEN A

21.01
2023
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
30'
Tempo
5/5
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Zaręba, Radosław 1943 5.0
2. Repetilo, Daria 1290 4.0
3. Grech, Szymon 1026 4.0
4. Grech, Kacper 1516 4.0
5. Cudyk, Oliwia 1120 3.0
Zobacz wszystkich 27 zawodników

Regulamin Turnieju Szachowego

Turniej Klockowy

1. Organizator

Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Klub Szachowy C4
Szkoła Językowa Premium ul. Okrzei 11
Sklep z klockami LEGO® BRICKMASTER

2. Cele

Promocja gry w szachy w mieście Jelenia Góra .
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

3. Termin

21.01.2023 o godzinie 10.00 (Start Turnieju)

4. Miejsce

ZMIANA SALI GRY!!!

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra

5. Grupy rozgrywkowe

OPEN A seniorzy , juniorzy 15-18 lat (ur. 2007- 2004 ) oraz dzieci do lat 14 i młodsze z rankingiem PZSzach min. 1600
OPEN B juniorzy urodzeni w latach 2008 - 2016 z rankingiem do 1400 / V , IV i III kat. kobieca, V i IV kat. męska
U9 – juniorzy urodzeni w roku 2014
U8 – juniorzy urodzeni w roku 2015 i młodsi
W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup.

6. Tempo gry

Grupy OPEN A, OPEN B oraz U9
5 rund
30 minut na zawodnika na partię
Grupa U8
Zawodnicy utworzą 4 (6?) osobowe podgrupy w ramach których rozegrają 3 (5 partii/) partie systemem każdy z każdym. Tempo 10 min na zawodnika na partię

7. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody klockowe dla wszystkich uczestników turnieju.
Grupy OPEN A, OPEN B oraz U9
Miejsca 1-3 nagradzane będą zestawami klocków LEGO® lub Voucherami na zakupy w sklepie internetowym Brickmaster. Pozostali uczestnicy otrzymają figurkę LEGO® wybierając ją spośród dostępnych w kolejności zajmowanych miejsc.
Grupa U8
Zawodnicy wybierać będą nagrody w swoich podgrupach według kolejności zajmowanych miejsc.

8. Przepisy

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Kojarzenie rund systemem szwajcarskim. Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt. Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczbę zwycięstw, liczbę zwycięstw czarnymi. Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

9. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby spełniające kryteria określone w pkt. 5. Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

10. Wpisowe.

Płatne gotówką w dniu turnieju
Wpisowe do turnieju wynosi: 30 zł
Obywatele Ukrainy zwolnieni z wpisowego

11. Terminarz

Sobota 21.01.2023
09.30- 9.45 – zapisy i weryfikacja zgłoszeń
10.00   - Rozpoczęcie turnieju I runda
Kolejne rundy będą rozpoczynane ok 10 min po zakończeniu rundy poprzedniej.
ok 13.00 – Zakończenie turnieju

12. Zgłoszenia

Turniej skierowany jest do osób grających w szachy. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie 880649262 lub mailowe turnieje@jelonka.eu najpóźniej do dnia 20.01.2023. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników. Dane zawodnika: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

13. Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

chess:manager