Grand Prix o Puchar Pięterka - turniej wrześniowy (zgłoszony do FIDE)

10.09.2022
11.09.2022
Data
Poznań
POL
Miasto
60'
+30"
Tempo
5/5
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Nagły, Wojciech 1581 4.0
2. Pawłowski, Rafał 1791 4.0
3. Simon, Marek 1892 3.5
4. Huchwajda, Katarzyna 1731 3.5
5. Skrzypczak, Jan 1523 3.5
Zobacz wszystkich 32 zawodników

BRAK MOŻLIWOŚĆI OTRZYMANIA FAKTUR!

Grand Prix o Puchar Pięterka - turniej wrześniowy

1. Organizatorzy:

– Dominika Stochniałek i Hubert Niemier
– UMKS Na Pięterku
– Dom Kultury Na Pięterku

2. Termin i miejsce:

– 10 i 11 września 2022
– Dom Kultury Na Pięterku Osiedle Orła Białego 5

3. System rozgrywek i czas gry:

– 5 rund systemem szwajcarskim
– czas gry dla każdego zawodnika: 60 min + 30 sek na posunięcie
– turniej zgłoszony do FIDE i PZSzach
– o kolejności miejsc decydują: suma punktów - a w przypadku równej liczby kryteria pomocnicze w kolejności: Buchholz zredukowany 1, Buchholz, Sonneborn-Berger, Bezpośredni pojedynek, Liczba zwycięstw, Liczba partii czarnymi

4. Warunki uczestnictwa i wpisowe:

– turniej otwarty dla wszystkich chętnych od rankingu 1700 PzSzach
– zapisy do turnieju na stronie chessmanager.com
– wpisowe w wysokości 40 zł, płatne gotówką w dniu zawodów na sali
– zgłaszający powinien podać: imię, nazwisko, kategorię szachową, ranking, datę urodzenia, przynależność klubową, numer telefonu
– ograniczona ilość miejsc do 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń
– potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej turnieju
– zgłoszenie do turnieju upoważnia organizatora i sędziów do przetwarzania danych osobowy oraz ich wizerunku w celach promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO
– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju

5. Nagrody:

Dla najlepszych zawodników przewidziane są medale i nagrody finansowe, które są zależne od ilości uczestników i zostaną podane po 1 rundzie turnieju
Klasyfikacja Grand Prix obejmuje 3 turnieje

6. Pozostałe informacje:

– dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej
– sędzią głównym turnieju będzie sędzia klasy I Pani Dominika Stochniałek
– sędzią asystentem turnieju będzie sędzia klasy I Pan Hubert Niemier
– organizator zapewnia sprzęt szachowy
- w związku z epidemią COVID-19 na turnieju będą obowiązywały aktualne regulaminy i zalecenia dotyczące uprawiania sportu
– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
– w czasie trwania turnieju obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na sali gry oraz w jej pobliżu
Harmonogram:
sobota
* godz. 08.00 do godz. 8:45 potwierdzenie uczestnictwa;
* godz. 08:55 uroczyste otwarcie turnieju;
* godz. 9.00 I runda;
* godz. 12.00 II runda;
* godz. 15.00 III runda;
niedziela
godz. 9:00 IV runda;
godz. 12:00 V runda;
*godz. około 15:30 zakończenie

chess:manager