Turniej na "Wiśniowej Polanie" 2024- do lat 8

22.06
2024
Data
Miłków
POL
Miasto
8'
Tempo
6/6
Rundy

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR:
  Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
  Camping  "Wiśniowa Polana " , Miłków k/Jeleniej Góry
  ZPP-CWU w Jeleniej Górze
  Patronat medialny: Jelonka.com
 2. CELE:
  popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i dorosłych
  efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego
  popularyzacja Campingu ,,Wiśniowa Polana ‘’
 3. TERMIN:
  22 czerwca 2024 r. (sobota) godz. 9.30
 4. MIEJSCE:
  Camping ‘’ Wiśniowa Polana ‘’nr142, Miłków 260 , 58-535 Miłków
  5. GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY:
  Przedszkolaki i 8- latki
  W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w 2016 r. i młodsze, uczęszczające na zajęcia prowadzone przez KSz Jelonka Jelenia Góra i MOS
  OPEN
  W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w 2015 r i starsze , uczęszczające na zajęcia prowadzone przez KSz Jelonka Jelenia Góra i MOS oraz rodziny zawodników i zwolennicy KSz Jelonka Jelenia Góra
  6. TEMPO GRY
  8 minut na zawodnika na partię / Przedszkolaki i 8- latki /, 5 minut + 3 sek./ pos./ OPEN/
  Ilość rund: 6 / Przedszkolaki i 8-latki/, 7-9-11 rund w zależności od ilości uczestników/ OPEN/
  Zegary mechaniczne i elektroniczne
  7. PRZEPISY GRY
  obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego
  kojarzenie rund systemem szwajcarskim
  za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
  Kolejność miejsc ustala się w oparciu o: sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczbę zwycięstw, liczbę zwycięstw czarnymi
  Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną
  8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  W turnieju mogą brać udział wszystkie dzieci i rodzice, spełniający kryteria określone w pkt. 5.
  Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników
  Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
 5. OPŁATY:
  Wpisowe do turnieju: 40zł , płatne gotówką w dniu turnieju.
 6. NAGRODY:
  Dyplomy za miejsca 1-3 w każdej grupie
  Kiełbaska, lody i frytki dla dzieci, kiełbaska dla dorosłych
 7. TERMINARZ
  22 czerwca 2024 r. (sobota)
  godz. 9.30-10.00 zapisy i weryfikacja zgłoszeń
  godz. 10.10 otwarcie
  godz. 10.15 rundy I-VI , I-XI
  UWAGA: kolejne rundy rozpoczynać się będą bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej rundy.
 8. ZGŁOSZENIA:
  Do dnia 21 czerwca 2024 r. (piątek) do godz. 18.00. za pośrednictwem poczty elektronicznej: turnieje@jelonka.eu lub serwisu chessmanager (imię, nazwisko,szkoła/przedszkole, rocznik).
  W wyjątkowych przypadkach organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz. 9.45 bezpośrednio przed zawodami. Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju. Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 10.00 będą mogli rozpocząć zawody od II rundy.
  13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do organizatorów.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.
  Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez KSz Jelonka Jelenia Góra zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku.
chess:manager