Mistrzostwa Lubska Juniorów

14.09.2021
26.10.2021
Data
Lubsko
POL
Miejsce
45'
+30"
Tempo
1/9
Rundy

Klasyfikacyjny Turniej Szachowy

Otwarte Mistrzostwa Lubska Juniorów

Na rok 2021

I. CEL:
- popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
- integracja środowiska szachowego,
- odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
- pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
- rywalizacja sportowa.
- możliwość zdobycia i podniesienia kategorii szachowych

II. ORGANIZATORZY:
- Lubski Klub Szachowy „CAISSA”
- Biblioteka - Centrum Kultury w Lubsku

III. MIEJSCE
- Biblioteka - Centrum Kultury, pl. Jana Pawła II 1 w Lubsku ( sala szachowa )

IV. ZAPISY
● Zapisy w dniu zawodów do godz. 16.10
● e-mail: Mariusz Kucharski mar.kucharski@wp.pl
● przez formularz na stronie chessmanager

V. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO I PRZEPISY GRY:
7 rund, systemem szwajcarskim, komputerowe kojarzenie par,
tempo gry: 45 minut na partię dla zawodnika + 30 sekund za każde posunięcie, od początku partii
w turnieju obowiązują aktualne przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.
zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
wszystkie problemy winny być załatwiane polubownie w duchu FAIR PLAY i motta FIDE „GENS UNA SUMUS”

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
wpisowe do turnieju – 10 zł
ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prawo gry mają zawodnicy ur. 2003 i młodsi.

VII. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: Grzegorz Kołodziejski – sędzia szachowy klasy drugiej

VIII. SPRAWY RÓŻNE
● Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
● Spożywanie alkoholu w czasie turnieju wyklucza zawodnika z zawodów.
● Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
● Obowiązują aktualne wytyczne ministerstwa ws. zagrożenia pandemią koronowirusa.

                                       Z szachowym pozdrowieniem :
                                            Organizator.
chess:manager