Grand Prix Gryf Szczecin 2022 - Turniej #14

20.05
2022
Data
Szczecin
POL
Miasto
3'
+2"
Tempo
11/11
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Korbal, Arkadiusz 1902 10.0
2. Zaręba, Piotr 1514 8.0
3. Nawrocki, Włodzimierz 1488 6.5
4. Brauckhoff, Mateusz 1566 6.5
5. Pawlicz, Adam 1893 5.5
Zobacz wszystkich 11 zawodników

Klasyfikacja Generalna Grand Prix Gryf Szczecin 2022

Regulamin cyklu turniejów szachowych “Grand Prix Gryf Szczecin 2022”

I. ORGANIZATOR
Klub Szachowy Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
II. ZASADY UCZESTNICTWA
Turnieje są przeznaczone dla klubowiczów KSz Gryf Szczecin po uregulowaniu rocznej składki członkowskiej za 2022 rok oraz uczestników Szkolenia Szachowego KSz Gryf Szczecin.
Rejestracja i weryfikacja uczestników odbywa się za pośrednictwem serwisu turniejowego na www.chessmanager.com.
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
III. SYSTEM ROZGRYWEK I HARMONOGRAM
System rozgrywek jest zmienny i zależny od liczby uczestników. Domyślne tempa gry: 5 rund 7’+5”, 7 rund 5’+3”, 11 rund 3’+2”.
Turnieje są rozgrywane w piątki. Weryfikacja listy startowej 17:00-17:30. Rozgrywki turniejowe 17:30-19:30.
Cykl obejmuje minimum 10 turniejów od 18.02.2022 do 27.05.2022.
Harmonogram kolejnych turniejów będzie publikowany na stronie www.gryfszczecin.org i www.chessmanager.com. Domyślnym miejscem rozgrywek jest siedziba KSz Gryf Szczecin przy al. Wyzwolenia 7/U11 Szczecin.
IV. KLASYFIKACJA CYKLU
W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu “Grand Prix Gryf Szczecin 2022”. Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju. Punktacja: 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i za dalsze miejsca po 1 pkt. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje mniejsza suma zdobytych miejsc w poszczególnych turniejach, dogrywka.
V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Dyplomy, medale i nagrody książkowe dla najlepszych zawodników całego cyklu za: I, II, III miejsce. Inne nagrody w miarę możliwości organizatora.
VI. UWAGI ORGANIZACYJNE
Nadzór nad turniejami - Arkadiusz Korbal, kontakt: arek@szachy.szczecin.pl
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i odwołania poszczególnych turniejów.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu (UE) 2016/679 Rozporządzenie o ochronie danych - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w aktualnej wersji. Administratorem danych osobowych jest organizator.

chess:manager