Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Oleśnica 2024

30.06
2024
Data
Olesnica
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

Regulamin Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Miasta Oleśnica 2024

Cele turnieju:

Popularyzacja gry w szachy w środowisku.

Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).

Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy:

Miasto Oleśnica

UKS "Pogoń Oleśnica"

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja

Czas i miejsce turnieju:

Turniej odbędzie się 30 czerwca 2024 r. od godz. 10.00 w budynku Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja, ul. Reja 10, 56-400 Oleśnica

Uczestnicy:
W turnieju może uczestniczyć każdy

W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:

Kategoria kobiet - wszystkie zawodniczki

Kategoria Juniorzy – do 18 roku życia

Kategoria Amatorzy - bez rankingu i bez kategorii szachowej

Kategoria Open – zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)

Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 30 czerwca 2024 r. u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu Chessmanager

Terminarz rozgrywek:

Otwarcie zawodów: godz. 10.00–10.15

Rundy od 1 - 9 od 10:15 do 14:45

Zakończenie turnieju ok. godz. 15:00

Zasady gry

Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 10' minut +5'' sekund na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:

Buchholz zredukowany,

Buchholz,

Sonnen-Berger,

Progres,

Liczba zwycięstw,

Liczba partii czarnymi

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny – Artur Paprocki.

Nagrody

• W klasyfikacji kobiet: I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa

• W klasyfikacji juniorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa

• W klasyfikacji amatorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa

• W klasyfikacji Open : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa

Postanowienia końcowe, sprawy organizacyjne:

W turnieju obowiązują Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.

Udział w Turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów dla potrzeb Turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ RODO),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatorów Turnieju.

chess:manager