Jesienny Klasyk Grupa B

18.11.2023
19.11.2023
Data
Jelenia Gora
POL
Miasto
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Regulamin Turnieju
1. Organizator **
Szachowy Klub Seniorski C4,
Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra,
Szkoła Języków Obcych „Premium”.
2. Miejsce i termin
Turniej odbędzie się  w Szkole Języków Obcych „Premium” ul. Okrzei 11 w dniach 18-24.11.2023.
Potwierdzenie rejestracji i opłacenie wpisowego 9.30-9.45 18.11.2023.
Start pierwszej rundy sobota 18.11.2023 10.00
3. Cel turnieju **
popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych
integracja środowiska szachowego
efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego
4. Uprawnieni do gry **
Limit uczestników w turnieju 60 osób.
Grupa A – ODWOŁANA
Grupa B - osoby z rankingiem PZSzach od 1600 do 1799
Grupa C - osoby z rankingiem PZSzach od 1250 do 1599
W wyjątkowych sytuacjach organizator może zadecydować o dopuszczeniu do danej grupy osoby z innym rankingiem.
5. Zapisy do dnia 17.11.2023 do godziny 20:00
W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami, ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników
6. Wpisowe
Grupa A – ODWOŁANA
Grupa B - 80 zł od zawodnika, zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 60 zł (+40 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy)
Grupa C - 80 zł od zawodnika, zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 60 zł (+40 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy)
Wpisowe płatne w dniu turnieju lub na konto klubu KSz Jelonka Jelenia Góra 98 2030 0045 1110 0000 0287 0220. Tytuł wpłaty "Jesienny Klasyk + imię i nazwisko uczestnika"
Osoby, które dokonają rejestracji i opłacą wpisowe do dnia 10.11.2023 otrzymają upominek w formie pamiątkowego plakatu turniejowego (format A3). **

7. System rozgrywek **
Grupa A – ODWOŁANA
Grupa B - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Turniej 2-dniowy: sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zrobienia normy na II kat szachową (I kobiecą). W przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym.
Grupa C - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Turniej 2-dniowy Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zrobienia normy na III kat szachową (II kobiecą). W przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym.
8. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 10 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną
9. Nagrody **
Grupa A – ODWOŁANA
Grupa B - Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3 oraz nagrody pocieszenia za miejsca 4-6.
Grupa C - Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3 oraz nagrody pocieszenia za miejsca 4-6.
10. Postanowienia końcowe:
W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby, spełniający kryteria określone w pkt. 4.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku zawodników i ich partii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
Organizator zastrzega że w wypadku małej ilości zawodników może łączyć grupy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

chess:manager