Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7 - Chłopcy

25.05
2019
Data
Wrocław
POL
Miasto
30'
Tempo
6/6
Rundy

Szachowe Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7 na 2019 r.

Komunikat Organizacyjny

Cel:
Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 w szachach na rok 2019.
Popularyzacja szachów dziecięcych. Możliwość zdobycia kategorii szachowych.

Organizator:
Świat Szachów - Arkama Arcymistrzyni Monika Krupa,
Dolnośląski Związek Szachowy,
Centrum Sportowe Hasta la Vista.
Gospodarz Mistrzostw – Arcymistrzyni Monika Krupa.

Termin i miejsce:
25 maja 2019 r. (sobota) Centrum Sportowe Hasta la Vista, Wrocław ul. Góralska 5

Terminarz:
9:15 - 9:45 - potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego
9:45 - 10:00 - odprawa techniczna i otwarcie;
10:15 - 14:30 - rundy 1 do 6.
Około 14.45 - uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród. Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

Uczestnictwo:
Dzieci do lat 7 ( r. 2012 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły z terenu województwa dolnośląskiego, lub należące do klubu dolnośląskiego.

System rozgrywek:
System szwajcarski, 6 rund, tempem 25 minut dla każdego zawodnika.
Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa – e-mail m.krupa@vp.pl w terminie do 24 maja 2019 r.
lub bezpośrednio przed turniejem.

Wpisowe:
Wysokość wpisowego wynosi 25 zł, które bez wcześniejszego zgłoszenia wzrasta w dniu zawodów o 5 zł.

Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 na 2019 r.
Otrzymują też puchary Sowy. Zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale i puchary, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki i dyplomy uczestnictwa.

Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach mają możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej.

Postanowienia końcowe:
W czasie między rundami dla uczestników mistrzostw bezpłatne lekcje squash udzielane będą przez trenerów tej dyscypliny, można też będzie zagrać w tenisa stołowego itd. Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

WGM Monika Krupa

chess:manager