Poznań Blitz Chess

30.07
2023
Data
Poznań
POL
Miasto
3'
+2"
Tempo
11/11
Rundy
 1. Organizator:
  • Klub Szachowy LECH Poznań www.kszlech.pl,
  kontakt: info@kszlech.pl; https://www.facebook.com/LechWSUS/
  Partnerzy:
  • ODK Krąg

 2. Cele festiwalu szachowego:
  • Popularyzacja szachów
  • Podnoszenie kwalifikacji szachowych
  • Promocja Miasta Poznania

 3. Sala Gry: ODK Krąg, ul. Dmowskiego 37, Poznań – sale klimatyzowane

 4. Poznań Blitz Chess
  Turniej szachów błyskawicznych dla zawodników posiadających licencję PZSzach lub FIDE ID
  11 rund, tempo gry: 3min+ 2s/pos.; system szwajcarski
  Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

 5. Zgłoszenie do turnieju prosimy przesyłać za pośrednictwem serwisu turniejowego Chessmanager

Obowiązuje ograniczona liczba miejsc w związku z tym Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń i/lub odrzucenia wybranych zgłoszeń.
6. Wpisowe
Wynosi 50 złotych (opłata startowa + opłata klasyfikacyjno-rankingowa).
Wpisowe należy opłacić gotówką przed rozpoczęciem turnieju

 1. Nagrody:
  Suma nagród w turnieju otwartym wyniesie 70% wpisowego w przypadku udziału 60 zawodników pula nagród wyniesie wtedy 2.100 złotych, a poszczególne nagrody będą wynosiła jak następuje:
 2. Miejsce: 500
 3. Miejsce: 400
 4. Miejsce: 300
 5. Miejsce: 200
 6. Miejsce: 100
  Nagrody specjalne – 100 zł:
  Nagroda dla najlepszej kobiety; Nagroda dla najlepszego zawodnika 55+; Nagroda dla najlepszego juniora; Nagroda dla najlepszej juniorki; Nagroda dla najlepszego juniora młodszego; Nagroda dla najlepszej juniorki młodszej;

Nagrody finansowe nie są łączone i zostaną wypłacone podczas zamknięcia turnieju.

 1. Harmonogram turnieju

 2. lipca, zgłoszenia do 14:40

 3. Runda: 15:00
 4. Runda: 15:20
 5. Runda: 15:40
 6. Runda: 16:00
 7. Runda: 16:20
 8. Runda: 16:40

 9. Runda: 17:00

 10. Runda: 17:20
 11. Runda: 17:40
 12. Runda: 18:00
 13. Runda: 18:20
  Zakończenie 19:00
 14. Uwagi końcowe
  • Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują opiekunowi prawni. Opiekunowi prawni odpowiadają również za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników.
  • Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu oraz formularzach zapisów partii w celu organizacji i przeprowadzenia festiwalu i poszczególnych turniejów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zapisów partii oraz materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
  • Organizator i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych zawartych w wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
  • Obowiązuje nakaz wyciszenia telefonów komórkowych
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie i jego ostatecznej interpretacji.
  • Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją komunikatu organizacyjnego.
chess:manager