Międzyparafialny Drużynowy Turniej Szachowy Dekanatu Jelenia Góra

25.11
2023
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
10'
+3"
Tempo
2/7
Rundy

Regulamin Międzyparafialnego Drużynowego Turnieju Szachowego Dekanatu Jelenia Góra

Organizatorzy:

Cele

Termin.

25.11.2023 o godzinie 09.00 (Start Turnieju)

Miejsce

w trakcie ustalania

Grupy rozgrywkowe:

Drużyna

Każda parafia może zgłsić jedną drużynę składającą się z maksymalnie z 6 zawodników (może być mniej). W ramach drużyny można zgłosić zawodników do dowolnej grupy rozgrywkowej.

Przykładowe konfiguracje drużyn:
- po jednym zawodniku w każdej grupie
- 6 seniorów
- 3 seniorów, 2 seniorki, 1 junior młodszy
- dwóch juniorów staszych, dwóch juniorów średnich, dwóch juniorów młodszych
- itp

System rozgrywek.

W zależności od liczebności zawodników w poszczególnych grupach, rozgrywki bedą prowadzone osobno lub wspólnie, natomiast weryfikacja miejsc odbywać się będzie w każdej grupie oddzielnie.
W zależności od liczebności zawodników rozgrywki bedą rozegrane w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund lub w systemie kołowym.

Punktacja

Za zwycięstwo w danej grupie dla drużyny dopisane zostaną 3 punkty, za II miejsce 2 punkty, za III miejsce 1 punkt.
Suma punktów w każdej grupie decyduje o zajętym miejscu druzyny w rozgrywkach.

Nagrody.

Główną nagrodą jest Puchar Dziekana dla najlepszej drużyny.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników każdej grupy.

Przepisy.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, losowanie.

Zgłoszenia:

Turniej skierowany jest do parafii regionu jeleniogórskiego, Zgłoszenia drużyn należy kierowac na adres mailowy szachy@mbkp.pl

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Postanowienia końcowe:

Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

chess:manager