European Individual Blitz Chess Championship 2017

Formularz Kontaktowy

IA Tomasz Delega
Sędzia Główny

t.delega@pzszach.pl

IO Łukasz Turlej
Organizator

office@katowice2017.eu

FA Michał Wejsig
Z-ca Sędziego Głównego

wejszach@wp.pl

chess:manager