SZACHOWE CZWARTKI

26.03
2020
Date
Września
POL
Place
15'
Tempo
0/5
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Zieliński, Jacek 1672
2. Byczkowski, Paweł 1141
3. Prus, Krzysztof 1086
4. Gibowicz, Maciej 1600
5. Drzewiecki, Wojciech 1400
See all 13 players
1223
avg rating
20
avg age
3
women
3
rated players

UWAGA !!! TURNIEJ 26 MARCE ODBĘDZIE SIĘ Z WYKORZYSTANIEM STRONY INTERNETOWEJ: KURNIK.PL
SZCZEGÓŁY na facebooku: www.facebook.com/SzachowaAkademia

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
SZACHOWE CZWARTKI
Września, 2020 r.

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
- integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator
- UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

3.Termin i miejsca zawodów
- 27 luty 2020 r., 26 marzec 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 28 maja 2020 r.
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41 (I piętro – s.103).

Wstępny program minutowy:
16.35-16.40 weryfikacja zawodników
16.40 – …. I – V rundy

5.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do każdego wtorku przed zawodami
- limit uczestników ustala się na: 20 osób.
- wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl

6.System rozgrywek
Turnieje zostaną rozegrane na dystansie 5 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

7.Nagrody
Upominki dla najlepszych zawodników po rozegraniu 4 turniejów. Do klasyfikacji końcowej liczą się trzy najlepsze wyniki. Za zwycięstwo w turnieju zawodnik otrzymuje 100 pkt, następnie:
2 miejsce – 90 pkt,
3 miejsce – 80 pkt
4 miejsce – 70 pkt
5 miejsce – 65 pkt
6 miejsce – 60 pkt
7 miejsce – 55 pkt
8 miejsce – 50 pkt
9 miejsce – 45 pkt
10 miejsce - 40 pkt
11 miejsce – 35 pkt
12 miejsce – 30 pkt
13 miejsce – 25 pkt
14 miejsce – 20 pkt
15 miejsce – 15 pkt
16 miejsce – 10 pkt
17 miejsce – 9 pkt
18 miejsce – 8 pkt
19 miejsce – 7 pkt
20 miejsce – 6 pkt itd.

8.Informacje dodatkowe
- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie

chess:manager