Symultana z GM Pawłem Teclafem

17.04
2024
Date
Sianożęty
POL
City
90'
Tempo
0/1
Rounds

ORGANIZATOR
Klub Sportowy „Kingsofchess” Kraków

DATA I MIEJSCE
17.04.2024, godz. 10:30
Imperiall Resort & MediSpa Sianożęty, Północna 6, Sianożęty

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w blitzu jest opłacenie wpisowego w wysokości 140 zł na konto bankowe
Klub Sportowy Kingsofchess Kraków, Santander Bank 77 1090 1665 0000 0001 5125 3353. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz dopisek "Symultana Teclaf". Jest również mośliwość opłacenia wpisowego w dniu symultany na sali gry.Uczestnicy Columbus Energy Mistrzostw Polski Amatorów płacą wpisowe w wysokości 70 zł.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.04.2024 poprzez formularz zgłoszeniowy na https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5467710132060160/signup Zawodnicy, którzy są potwierdzeni na liście startowej (zielony ptaszek) mogą przyjść bezpośrednio na symultanę.

NAGRODY
Najlepsi zawodnicy symultany otrzymają upominki.

HARMONOGRAM

17 kwietnia 2024 r.
• 10:10 - 10:25 - przyjmowanie ostatnich zgłoszeń
• 10:30 - rozpoczęcie symultany

USTALENIA KOŃCOWE
• Udział w symultanie jest równoznaczny z akceptacją wykorzystania wizerunku do celów marketingowych.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Zawodnicy i zawodniczki poniżej 18. roku życia na czas symultany znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji komunikatu.

chess:manager