II Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej - Open A

Jakub Kosakowski
FIDE Master, born 2002
MUKS "Stoczek 45" Białystok

37
Start №
2361
Rating
+52
 
5.5
Points
12
Place
Result Surname, Name
1 1 Jankowiak, Tomasz
2 1 Bernadskiy, Vitaliy
3 1 Ulybin, Mikhail
4 0 Aleksandrov, Aleksej
5 ½ Warakomski, Tomasz
6 1 Shtembuliak, Evgeny
7 ½ Ovsejevitsch, Sergei
8 ½ Fedorov, Alexei
9 0 Venkataraman, Karthik

Results

5.5
Pts
46.0
BCH1
50.0
BCH
4
WINS
VS
28.0
SB
2574
Rating Performance
2592
Rating Performance
(PZSzach)

Place in the table

FIDE Rating Change

chess:manager