Przyklad

Przyklad
Ratas 3

chess:manager
# White Pieces Ratas 3 Black Pieces
1. T (1000) 0 : 0 Yy (1000)
2. Tt (1000) ½ : ½ Ok (1000)
chess:manager