European Blitz and Rapid Chess Championship - RAPID

Kontaktų forma

IA Tomasz Delega
Vyriausiasis arbitras

chess:manager