I EDYCJA SZACHOWEGO GRAND PRIX PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

20.05.2020
24.06.2020
Data
Białystok
POL
Vieta
3'
+2"
Laikas
0/11
Ratai

Startinis sąrašas

Pavardė, vardas Reitingas
Brak
0
žaidėjai

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I EDYCJA SZACHOWEGO GRAND PRIX PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Cel
• Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizator
• Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku.
• Sędzia główny:
Karol Busiński 668 100 579 mimirmime@gmail.com
• Sędziowie asystenci:
Paweł Jaroch 692 244 586 paweljaroch84@gmail.com
Karol Milewski 514 544 570 karmilewski95@gmail.com

Harmonogram
20 maja 2020 r. godz. 18:00 (zapisy od godz. 17:00)
27 maja 2020 r. godz. 18:00 (zapisy od godz. 17:00)
• 10 czerwca 2020 r. godz. 18:00 (zapisy od godz. 17:00)
• 24 czerwca 2020 r. godz. 18:00 (zapisy od godz. 17:00)

Uczestnictwo i system rozgrywek
• System szwajcarski na dystansie 11 rund z tempem gry po 3 minuty na całą partię i dodatkowo po 2 sekundy na każdy ruch od początku partii.
• Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie konta w serwisie dołączenie do klubu Podlaskiego Związku Szachowego na platformie https://www.chess.com/ oraz dodanie w profilu własnego imienia i nazwiska: https://www.chess.com/club/podlaski-zwiazek-szachowy/join
• Po sprawdzeniu poprawności danych, uczestnik zostanie zapisany do klubu Podlaskiego Związku Szachowego i będzie mógł się zapisać do każdego turnieju godzinę przed jego rozpoczęciem.
• Linki do każdych zawodów (oraz wyniki) zostaną podane na serwisach:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5724465428168704/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1922/

Nagrody w klasyfikacji końcowej (po 4 turniejach)
• Open
I – puchar + nagroda rzeczowa
II – puchar + nagroda rzeczowa
III – puchar + nagroda rzeczowa
IV-VI – nagroda rzeczowa
Najlepsza kobieta – statuetka + nagroda rzeczowa
• Do lat 10, 14 i 18
I – puchar + nagroda rzeczowa
II – puchar + nagroda rzeczowa
III – puchar + nagroda rzeczowa
Najlepsza dziewczynka – statuetka + nagroda rzeczowa

Ustalenia końcowe
• Zawodnicy, którzy biorą udział w zawodach nie ponoszą kosztów wpisowego.
• Zawodnicy uczestniczący w GP Podlaskiego Związku Szachowego zobowiązani są do przestrzegania Przepisów Gry FIDE, zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii.
• Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii oraz do podania tego faktu do publicznej wiadomości.
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.
• Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.
• Interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Organizatora. Decyzje w trakcie zawodów są ostateczne.
• Akceptując Komunikat Organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych. Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia. Informacje turniejowe będą publikowane na stronach www.podlzwszach.net, https://www.facebook.com/Stoczek45, www.stoczek45.pl/szachy i innych serwisach szachowych.
• Administratorem danych będzie Podlaski Związek Szachowy (klauzula informacyjna znajduje się na stronie).

Opracowali: Karol Milewski/Paweł Jaroch/Karol Busiński

PODLASKI ZWIĄZEK SZACHOWY W BIAŁYMSTOKU
Podlaski Związek Szachowy zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.11.2001 r. pod numerem KRS 0000066012
15-757 Białystok ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, 85 664 48 80, fax: 85 654 00 49, e-mail: leszeg@wp.pl, www.podlzwszach.net
NIP: 542-27-73-862, REGON: 050646111, Numer konta: 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891
Licencja nr 5 wydana w dniu 30.06.1999 r. przez Polski Związek Szachowy w Warszawie

chess:manager