SZACHOWE CZWARTKI

26.03
2020
Data
Września
POL
Posizione
15'
Tempo
0/5
Turni

Lista dei Partecipanti

Cognome, Nome Punteggio
1. Zieliński, Jacek 1672
2. Byczkowski, Paweł 1141
3. Prus, Krzysztof 1086
4. Gibowicz, Maciej 1600
5. Drzewiecki, Wojciech 1400
Vedi tutti i 13 giocatori
1223
elo medio
20
età media
3
donne
3
giocatori con punteggio

UWAGA !!! TURNIEJ 26 MARCE ODBĘDZIE SIĘ Z WYKORZYSTANIEM STRONY INTERNETOWEJ: KURNIK.PL
SZCZEGÓŁY na facebooku: www.facebook.com/SzachowaAkademia

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
SZACHOWE CZWARTKI
Września, 2020 r.

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
- integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator
- UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

3.Termin i miejsca zawodów
- 27 luty 2020 r., 26 marzec 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 28 maja 2020 r.
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41 (I piętro – s.103).

Wstępny program minutowy:
16.35-16.40 weryfikacja zawodników
16.40 – …. I – V rundy

5.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do każdego wtorku przed zawodami
- limit uczestników ustala się na: 20 osób.
- wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl

6.System rozgrywek
Turnieje zostaną rozegrane na dystansie 5 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

7.Nagrody
Upominki dla najlepszych zawodników po rozegraniu 4 turniejów. Do klasyfikacji końcowej liczą się trzy najlepsze wyniki. Za zwycięstwo w turnieju zawodnik otrzymuje 100 pkt, następnie:
2 miejsce – 90 pkt,
3 miejsce – 80 pkt
4 miejsce – 70 pkt
5 miejsce – 65 pkt
6 miejsce – 60 pkt
7 miejsce – 55 pkt
8 miejsce – 50 pkt
9 miejsce – 45 pkt
10 miejsce - 40 pkt
11 miejsce – 35 pkt
12 miejsce – 30 pkt
13 miejsce – 25 pkt
14 miejsce – 20 pkt
15 miejsce – 15 pkt
16 miejsce – 10 pkt
17 miejsce – 9 pkt
18 miejsce – 8 pkt
19 miejsce – 7 pkt
20 miejsce – 6 pkt itd.

8.Informacje dodatkowe
- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie

chess:manager