Skok po V i IV kategorię w UKS Sparta Białołęka

28.08
2021
Data
Warszawa
POL
Posizione
25'
+5"
Tempo
5/5
Turni

Skok po V i IV kategorię w UKS Sparta Białołęka

I. Cel
• Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Białołęki i okolic.
• Rywalizacja sportowa.
• Propozycja spędzenia wolnego czasu.
• Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej
• Uzbieranie pieniędzy na wyjazd zawodników UKS Sparta Białołęka na Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów.

II. Organizator
UKS Sparta Białołęka
Akademia Szachowa Gambit Maciej Kowalec

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 28 sierpnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 154 przy ulicy Leśnej Polanki 63/65
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00 (potwierdzenie udziału do godziny 9:40).
Zakończenie turnieju planowane jest na godzinę 15:00

IV. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający maksymalnie V kategorię szachową, którzy zgłoszą się w terminie do organizatora zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 506 659 852 lub maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego uczestnika ).

V. System i tempo gry
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 25 min. + 5 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do 27.08.2021 r. (piątek). Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów.

VII. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 30zł płatne gotówką w dniu zawodów.
Całość wpisowego przeznaczona zostanie na wyjazd na Drużynowe Mistrzostwa Polski zawodników UKS Sparta Białołęka.
VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• Suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX.
Ze względu na zbieranie środków na wyjazd na Drużynowe Mistrzostwa Polski, organizator przewiduję jedynie małe upominki dla zwycięzców.

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
• pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• przez cały czas trwania turnieju niepełnoletni uczestnicy znajdują się pod opieką rodziców.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager