I Mrotecki Festiwal Szachowy OPEN C (możliwość zrobienia 4 i 5 kategorii)

23.10
2021
Data
Mrocza
POL
Città
30'
Tempo
5/5
Turni

Komunikat organizacyjny, regulamin

I Mrotecki Festiwal Szachowy – Mrocza, 23.10.2021 r.

Organizatorzy:
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
• Rada Miejska w Mroczy
• Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
• Klub LUKS Feniks Mrocza

Cel zawodów:
• Promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza,
• Integracja środowiska szachowego,
• Promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i intelektualny młodzieży szkolnej.
• Promocja walorów turystycznych i kulturowych Miasta i Gminy Mrocza

Termin 23 października 2021 r. (sobota):
• Weryfikacja uczestników: 08.30 – 09.40
• Uroczyste otwarcie 09.45
• Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00
• Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 17;00.

Miejsce zawodów:
• Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy ul. Marszałka Piłsudskiego 4. Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
• Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).

Koszt i warunki uczestnictwa:
• Wpisowe do zawodów:
o seniorzy - 25 zł
o juniorzy – 15 zł
o zawodnicy zamieszkali w gminie Mrocza – 5 zł
o W cenie wpisowego przewidziany jest ciepły poczęstunek w przerwie turnieju

Tempo gry i system rozgrywek
W ramach I Mroteckiego Festiwalu Szachowego przeprowadzone będą następujące turnieje:
OPEN A - o puchar Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
o Turniej dla zawodników z rankingiem FIDE od 1200 pkt, zgłoszony do FIDE. Do tego turnieju mogą się również zgłosić zawodnicy z przynajmniej II kategorią, bez rankingu FIDE, ale ujęci w Centralnym Rejestrze PZSzach.
o Tempo gry: 12 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika.
o Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników) - system szwajcarski.
OPEN B - o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy
o Turniej dla zawodników z rankingiem FIDE do 1250 lub bez rankingu FIDE (zawodnik z rankingiem 1200-1250 może wybrać grę w turnieju A lub B).
o Turniej B nie jest zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
o Tempo gry: 12 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika.
o Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników) - system szwajcarski.
OPEN C - o puchar kierownika Sekcji Szachowej LUKS Feniks Mrocza
o Turniej dla zawodników posiadających V kategorię szachową lub bez kategorii szachowej
o Zawodnicy mają obowiązek posiadania karty w Centralnym Rejestrze PZSzach.
o W turnieju będzie możliwość uzyskania V lub IV kategorii szachowej.
o Turniej C nie jest zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
o Czas gry: 30 minut dla zawodnika na dystansie 5 rund.
o System kołowy lub szwajcarski, w zależności od ilości zawodników;

Zgłoszenia:
• Zgłoszenia telefoniczne (teł: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com)
• Serwis chessmanager.com
• W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking, posiadaną kategorię szachową.
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 października 2021 r.
• Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Sędziowanie:
• W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
• Zawody prowadzi sędzia I klasy centralnej - Mirosław Kozielski

Nagrody:
• Za zajęcie miejsc I-III w turniejach A, B i C przewiduje się puchary i medale.
• W turnieju A za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchar, medale i nagrody finansowe (I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł)*
• Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów).
• Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszej kobiety i najlepszego juniora
• * Pula nagród finansowych w przypadku udziału przynajmniej 50 osób, opłacających wpisowe. W przypadku mniejszej ilości uczestników, sumy za nagrody z miejsc I-III będą obniżone.

Sprawy organizacyjne:
• W turnieju nie może uczestniczyć osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
• Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
• Cała pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawę, herbatę i sprawy organizacyjne.
• Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.).
• Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
• Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.).
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager