XXXV MEMORIAŁ IMIENIA LUDWIKA ZAMENHOFA 2016 - grupa A

Modulo di contatto

Leszek Zega
Arbitro Principale

722 334 038
leszeg@wp.pl

Krzysztof Jaszczuk
Organizzatore Principale

690 995 606
karius@poczta.onet.pl

chess:manager