Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Szachach

28.10
2023
Date
Napachanie
POL
Ville
12'
+3"
Tempo
7/7
Rondes

Mistrzostwa Polski Nauczycieli

**28.10.2023 r. **

1.Organizator: KS Korona Zakrzewo

2.Współorganizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu

3.Patronat honorowy: Wielkopolski Związek Szachowy

**4.Termin i miejsce rozgrywek **
28.10.2023 r. (sobota) godzina 10:00, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu ul. Poznanska 26 ( ok. 20 km od Poznania)

**5.Cel turnieju **
Popularyzacja gry w szachy wśród pracowników oświaty.

**6.System rozgrywek **
System Szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry: 12 minut + 3 sekundy za ruch

**7.Prawo startu w Mistrzostwach mają aktualni oraz emerytowani pracownicy szkolnictwa. **

8.Udział w turnieju jest odpłatny. Wpisowe 40 zł, powinno być uregulowane na konto KS Korona Zakrzewo 65 9072 0002 2017 0703 7784 0006, do 23.10.2023 r.

9.Zgłoszenia – do 23 października 2023 roku, na adres e-mail: dorota.sikorska@korona-zakrzewo.com, podając imię i nazwisko, reprezentowaną szkołę, posiadaną kategorię szachową, rok urodzenia lub za pośrednictwem strony chessmanager.

10.Nagrody i wyróżnienia
Klasyfikacja odbędzie się osobno dla mężczyzn i kobiet.
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają tytuł Mistrza Polski oraz Puchar.
Dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii przewidziano medale oraz upominki.

**11.Uwagi końcowe **
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego w czasie turnieju są ostateczne. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego. Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia. Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.

chess:manager