C18 - Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich

23.10
2021
Date
Września
POL
Ville
10'
+5"
Tempo
9/9
Rondes

Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików
w Szachach Szybkich 2021

**1.Cel zawodów: **
- Popularyzacja szachów dziecięcych i młodzieżowych w województwie wielkopolskim.
- Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce.
- Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich.

**2.Termin i miejsce: **
- Sobota 23.10.2021 r.
- Hala widowiskowo-sportowa ul. Wojska Polskiego 1, Września (wjazd na parking od ul.Witkowskiej)
- Rozpoczęcie turnieju godz. 10.00, potwierdzenie uczestnictwa do godz. 9.30

**3.Organizator: **
UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

4.Współorganizatorzy / partnerzy / patronat honorowy:
Wielkopolski Związek Szachowy
Patronat Honorowy – Starosta Wrzesiński
Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii
Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie

**5.System rozgrywek: **
System szwajcarski na dystansie 7-9 rund zgłoszony do FIDE. Tempo gry 10 min. na partię
dla zawodnika z dodatkiem 5 sekund na każdy ruch. Turniej odbędzie się oddzielnie
dla chłopców i dziewcząt, w trzech grupach wiekowych:
- do 10 lat (rocznik 2011 i młodsi)
- do 14 lat (rocznik 2007-2010)
- do 18 lat (rocznik 2003-2006)

**6.Uczestnictwo: **
Prawo uczestnictwa mają juniorzy i młodzicy zrzeszeni w klubach deklarujących przynależność
do Wielkopolskiego Związku Szachowego oraz posiadający licencję. Zapisy za pośrednictwem strony www.chessmanager.com

**7.Wpisowe: **
Opłata wpisowa w wysokości 30,00 zł w terminie do 17 października, opłata wpisowa od 18 października do 21 października wynosi 50,00 zł. Po tym terminie zapisy nie będą prowadzone. Wpisowe należy opłacić na konto bankowe: UKS Wrzesińska Akademia Szachowa, ul. Kosynierów 94, 62-300 Września, nr konta: 67 9681 0002 0000 2227 2000 0010. Tytuł przelewu: MWJIM + grupa wiekowa + imię i nazwisko zawodnika. Wpisowe jest bezzwrotne.

**8.Nagrody i wyróżnienia: **
W każdej grupie wiekowej za pierwsze trzy miejsca puchary, medale, upominki.
Za miejsca IV-VI dyplomy oraz upominki.

**9.Sędziowanie: **
Sędzia Główny: FA Szymon Banach
Podczas zawodów decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

**10.Koszty: **
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby.

**11.Inne: **
- Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice oraz delegujące ich kluby. Do turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna.
- Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego, WZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- Organizator i WZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych
i promocyjnych
- Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora.

Dodatkowe informacje – Jacek Zieliński, e-mail: akademiaszachowa@poczta.fm

chess:manager