Wągrowiecki Turniej Klasyfikacyjny #3

05.12
2021
Date
Wągrowiec
POL
Place
30'
Tempo
5/5
Rondes

REGULAMIN Wągrowieckiego Turnieju Klasyfikacyjnego 1. Cel rozgrywek Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży na terenie Wągrowca i okolic, Edukacja dzieci poprzez grę w szachy, Możliwość zdobycia V i IV kat. szachowej. 2. Organizator MDK Wągrowiec HAi - Jacek Haja e-mail: hajajacek@gmail.com 3. Współorganizatorzy i partnerzy Tu chętnie dopiszemy. 4. Strona internetowa Wyniki zawodów będą dostępne na stronach: www.chessmanager.com, szkolnaligaszachowa.blogspot.com/ 5. Termin, miejsce Turniej rozegrany zostanie w niedzielę 5.12.2021 r. w godz. 10.00-15.00 Odprawa techniczna 9.50. Miejski Dom Kultury w Wągrowcu 6. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy bez kategorii szachowej i ewentualnie z V kat (ale dla nich przewidywany jest równoległy turniej). Ilość zawodników ograniczona jest do około 30 osób. Zgłoszenia mailowo na adres: hajajacek@gmail.com lub poprzez stronę www.chessmanager.com . Możliwe są też zapisy na sali gry do 20 minut przed rozpoczęciem zawodów w przypadku wolnych miejsc. Wpisowe: wynosi seniorzy 20 zł / juniorzy 10 zł (zawiera już opłatę klasyfikacyjną). Wpisowe należy wpłacać gotówką, przed turniejem. [jeśli zagrają tylko juniorzy, to nie bedzie wpisowego] 7. System rozgrywek i tempo gry Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. W przypadku szybszego kończenia poszczególnych rund może być ich 6. W przypadku zebrania się odpowiednich grup z V kat. i bk możliwe rozgrywki w dwóch grupach. Tempo gry: P-30’ 8. Punktacja i ocena wyników Kolejność miejsc w przypadku równej ilości punktów: – liczba zdobytych punktów, – punktacja średnia Buchholza, – punktacja pełna Buchholza, – liczba zwycięstw. 9. Nagrody Można uzyskać IV i V kat. szachową. Dla najlepszego zawodnika puchar. 10. Sędziowanie Sędzią głównym jest Jacek Haja sędzia klasy I. Sędzia główny ma prawo usunąć z sali turniejowej każdą osobę, która rozmawia z zawodnikami podczas gry, głośno zachowuje się na sali, względnie ingeruje w przebieg gry. 11. Finansowanie zawodów Koszty organizacyjne i koszty nagród turnieju pokrywają organizatorzy i współorganizatorzy. 12. Wytyczne sanitarne: Turnieje będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi PZSzach i obowiązującymi aktualnie przepisami dotyczącymi trwającej epidemii COVID-19. W szczególności: – turnieje odbywają się bez udziału publiczności, rodzice nie mogą przebywać na sali gry podczas rund (wyjątek, tylko na krótko celem zrobienia zdjęć) – zapewniamy środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego 13. Ustalenia końcowe Za zdolność zawodników do startu w Turnieju oraz ich ubezpieczenie, w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. Odpowiedzialności tej nie ponosi Organizator. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów. Zawodników niezarejestrowanych w CR PZSzach proszę o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie formularza rejestracyjnego 3.1 ze strony https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/ Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. Serdecznie zapraszamy! Organizatorzy!

chess:manager