XVIII Memory Obertowski

18.05
2019
Date
Świecie
POL
Place
12'
+3"
Tempo
9/9
Rondes

XVIII MEMORIAŁ RYSZARDA OBERTOWSKIEGO – OPEN A
Świecie - 18.05.2019 r
Cel
• Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
• Promocja Gminy Świecie
• Wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach
• Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
• Propagowanie zasad fairplay (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym)
• Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
Organizatorzy
• Klub Szachowy „Gambit”
• OKSiR Świecie
• Szkoły Katolickie im. ks. dr Bernarda Sychty 86-100 Świecie ul. Sądowa 20
Termin i miejsce
• 18.05.2019 r.
• Szkoły Katolickie im. ks. dr Bernarda Sychty 86-100 Świecie ul. Sądowa 20
• Weryfikacja zawodników 8:50 - 9:50
I – runda 10:00
System i tempo gry
• Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo 12 minut + 3 sekundy za każde posunięcie na rundę dla zawodnika, w OPEN A (zgłoszony do FIDE)
· Grupa OPEN A
OPEN - wszyscy zawodnicy z kraju i z zagranicy (zgłoszony do FIDE)
· Grupa B
Juniorzy do 1900 PZSzach, zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo 15 minut na zawodnika.

Wpisowe z opłatą rankingowo-klasyfikacyjną
• OPEN A – dzieci, młodzież, kobiety, seniorzy powyżej 60 lat 15 zł, pozostali zawodnicy - 25 zł
• OPEN B - wpisowe 15 zł
Nagrody
• OPEN A - zwycięzca otrzyma puchar i nagrodę finansową
I - 300 zł,
II - 200 zł
III - 100 zł
Nagrody rzeczowe do 10 miejsca.
• OPEN B – zwycięzca otrzyma puchar lub statuetkę.
Nagrody rzeczowe do 10 miejsca.
Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.
• Nagrody gwarantowane.

Warunki uczestnictwa
• Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na gambitswiecie@wp.pl lub na sali gry do godziny 9:50.
• Wpisowe do turnieju będzie przyjmowane na sali gry w dzień turnieju.
Uwagi końcowe
• Za opiekę, stan zdrowia i ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub delegujący lub jego opiekun prawny.
• Sprzęt do gry zapewnia organizator.
• W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich i przepisy FIDE.
• Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w prasie i innych mediach elektronicznych.
• Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju do godziny 09:50 w sobotę 18 maj 2019 r. W przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.
• Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów.
• Dla zawodników i opiekunów organizator zapewnia napoje (kawa, herbata) i słodki poczęstunek podczas rund.

chess:manager