XVIII Memoriał Obertowskiego OPEN B dla Juniorów

18.05
2019
Date
Świecie
POL
Place
15'
Tempo
9/9
Rondes

XVIII MEMORIAŁ RYSZARDA OBERTOWSKIEGO – OPEN B
Świecie - 18.05.2019 r
Cel
• Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
• Promocja Gminy Świecie
• Wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach
• Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
• Propagowanie zasad fairplay (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym)
• Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
Organizatorzy
• Klub Szachowy „Gambit”
• OKSiR Świecie
• Szkoły Katolickie im. ks. dr Bernarda Sychty 86-100 Świecie ul. Sądowa 20
Termin i miejsce
• 18.05.2019 r.
• Szkoły Katolickie im. ks. dr Bernarda Sychty 86-100 Świecie ul. Sądowa 20
• Weryfikacja zawodników 8:50 - 9:50
I – runda 10:00
System i tempo gry
• Juniorzy do 1900 rocznik 2001 i młodsi, zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo po 15 minut na zawodnika.

Wpisowe z opłatą rankingowo-klasyfikacyjną
• OPEN B - wpisowe 15 zł
Nagrody
• OPEN B – zwycięzca otrzyma puchar lub statuetkę.
Nagrody rzeczowe do 10 miejsca.
Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.
• Nagrody gwarantowane.
Warunki uczestnictwa
• Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na gambitswiecie@wp.pl lub na sali gry do godziny 9:50.
• Wpisowe do turnieju będzie przyjmowane na sali gry w dzień turnieju.
Uwagi końcowe
• Za opiekę, stan zdrowia i ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest lub delegujący lub jego opiekun prawny.
• Sprzęt do gry zapewnia organizator.
• W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
• Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w prasie i innych mediach elektronicznych.
• Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju do godziny 09:50 w sobotę 18 maj 2019 r. W przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.
• Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów.
• Dla zawodników i opiekunów organizator zapewnia napoje (kawa, herbata) i słodki poczęstunek podczas rund.

chess:manager