IA Maciej Cybulski

+48 889 539 628
maciej.cybulski@chessmanager.com

Tomasz Żyźniewski

+48 504 454 881
tomasz.zyzniewski@chessmanager.com

ChessManager sp. z o.o.
os. Jana III Sobieskiego 26/170
60-688 Poznań, Poland
NIP: 9721318205
REGON: 38926804300000
chess:manager