VARSOVIA 2020 - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY - OPEN C (ELO <= 1600)

فرم تماس

IA Aleksander Sokólski
سرداور

chess:manager