I Mrotecki Festiwal Szachowy OPEN C (możliwość zrobienia 4 i 5 kategorii)

23.10
2021
تاریخ
Mrocza
POL
شهر
30'
زمان
5/5
دورها

رده بندی

نام خانوادگی ریتینگ امتیاز
1. Makarewicz Kuba 5.0
2. Trepto Sebastian 4.0
3. Lipowski, Konrad 4.0
4. Witkowska, Amelia 3.5
5. Kabatek, Łukasz 3.5
ببینید همه 20 بازیکنان

Komunikat organizacyjny, regulamin

I Mrotecki Festiwal Szachowy – Mrocza, 23.10.2021 r.

Organizatorzy:
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
• Rada Miejska w Mroczy
• Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
• Klub LUKS Feniks Mrocza

Cel zawodów:
• Promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza,
• Integracja środowiska szachowego,
• Promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i intelektualny młodzieży szkolnej.
• Promocja walorów turystycznych i kulturowych Miasta i Gminy Mrocza

Termin 23 października 2021 r. (sobota):
• Weryfikacja uczestników: 08.30 – 09.40
• Uroczyste otwarcie 09.45
• Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00
• Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 17;00.

Miejsce zawodów:
• Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy ul. Marszałka Piłsudskiego 4. Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
• Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).

Koszt i warunki uczestnictwa:
• Wpisowe do zawodów:
o seniorzy - 25 zł
o juniorzy – 15 zł
o zawodnicy zamieszkali w gminie Mrocza – 5 zł
o W cenie wpisowego przewidziany jest ciepły poczęstunek w przerwie turnieju

Tempo gry i system rozgrywek
W ramach I Mroteckiego Festiwalu Szachowego przeprowadzone będą następujące turnieje:
OPEN A - o puchar Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
o Turniej dla zawodników z rankingiem FIDE od 1200 pkt, zgłoszony do FIDE. Do tego turnieju mogą się również zgłosić zawodnicy z przynajmniej II kategorią, bez rankingu FIDE, ale ujęci w Centralnym Rejestrze PZSzach.
o Tempo gry: 12 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika.
o Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników) - system szwajcarski.
OPEN B - o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy
o Turniej dla zawodników z rankingiem FIDE do 1250 lub bez rankingu FIDE (zawodnik z rankingiem 1200-1250 może wybrać grę w turnieju A lub B).
o Turniej B nie jest zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
o Tempo gry: 12 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika.
o Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników) - system szwajcarski.
OPEN C - o puchar kierownika Sekcji Szachowej LUKS Feniks Mrocza
o Turniej dla zawodników posiadających V kategorię szachową lub bez kategorii szachowej
o Zawodnicy mają obowiązek posiadania karty w Centralnym Rejestrze PZSzach.
o W turnieju będzie możliwość uzyskania V lub IV kategorii szachowej.
o Turniej C nie jest zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
o Czas gry: 30 minut dla zawodnika na dystansie 5 rund.
o System kołowy lub szwajcarski, w zależności od ilości zawodników;

Zgłoszenia:
• Zgłoszenia telefoniczne (teł: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com)
• Serwis chessmanager.com
• W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking, posiadaną kategorię szachową.
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 października 2021 r.
• Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Sędziowanie:
• W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
• Zawody prowadzi sędzia I klasy centralnej - Mirosław Kozielski

Nagrody:
• Za zajęcie miejsc I-III w turniejach A, B i C przewiduje się puchary i medale.
• W turnieju A za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchar, medale i nagrody finansowe (I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł)*
• Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów).
• Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszej kobiety i najlepszego juniora
• * Pula nagród finansowych w przypadku udziału przynajmniej 50 osób, opłacających wpisowe. W przypadku mniejszej ilości uczestników, sumy za nagrody z miejsc I-III będą obniżone.

Sprawy organizacyjne:
• W turnieju nie może uczestniczyć osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
• Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
• Cała pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawę, herbatę i sprawy organizacyjne.
• Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.).
• Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
• Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.).
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager