Grand Prix Gryf Szczecin 2021/2022 Turniej #4

15.10
2021
Fecha
Szczecin
POL
Lugar
3'
+2"
Velocidad
9/9
Rondas

Emparejamientos

Apellidos, Nombre Resultado Apellidos, Nombre
1. Hury, Tymoteusz 1 : 0 Strawa, Jakub
2. Bury, Marcel 0 : 1 Dogoda, Rafał
3. Nawrocki, Włodzimierz 0 : 1 Korbal, Arkadiusz
4. Gbiorczyk, Mikołaj 0 : 1 Bury, Maksymilian
5. Zaręba, Piotr 0 : 1 Gniazdowski, Marian

Clasificación

Apellidos, Nombre Rating Pts
1. Korbal, Arkadiusz 1918 8.5
2. Hury, Tymoteusz 1521 7.0
3. Zaręba, Piotr 1514 5.5
4. Gbiorczyk, Mikołaj 1501 5.0
5. Gniazdowski, Marian 1499 5.0
Ver los 10 jugadores

Regulamin cyklu turniejów szachowych “Grand Prix Gryf Szczecin 2021/2022”

I. ORGANIZATOR
Klub Szachowy Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
II. ZASADY UCZESTNICTWA
Turnieje są przeznaczone dla klubowiczów KSz Gryf Szczecin po uregulowaniu rocznej składki członkowskiej za 2021 rok oraz uczestników Szkolenia Szachowego KSz Gryf Szczecin.
Rejestracja i weryfikacja uczestników odbywa się za pośrednictwem serwisu turniejowego na www.chessmanager.com.
III. SYSTEM ROZGRYWEK I HARMONOGRAM
Turnieje są rozgrywane w każdy piątek od 17:30 do 19:30 według harmonogramu:
Turniej #4 - 15.10.2021 - 9 rund, tempo 3+2
Turniej #5 - 22.10.2021 - 5 rund, tempo 7+5
Turniej #6 - 29.10.2021 - 7 rund, tempo 5+3
Harmonogram kolejnych turniejów będzie publikowany na stronie www.gryfszczecin.org i www.chessmanager.com. Domyślnym miejscem rozgrywek jest siedziba KSz Gryf Szczecin przy al. Wyzwolenia 7/U11 Szczecin.
IV. KLASYFIKACJA CYKLU
W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu “Grand Prix Gryf Szczecin 2021”. Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju. Punktacja: 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i za dalsze miejsca po 1 pkt. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje mniejsza suma zdobytych miejsc w poszczególnych turniejach, dogrywka.
V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Dyplomy, medale i nagrody książkowe dla najlepszych zawodników całego cyklu za: I, II, III miejsce. Nagrody dodatkowe w kategoriach wiekowych. Nagrody nie są łączone.
VI. UWAGI ORGANIZACYJNE
Nadzór nad turniejami - Arkadiusz Korbal, kontakt: arek@szachy.szczecin.pl
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i odwołania poszczególnych turniejów.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu (UE) 2016/679 Rozporządzenie o ochronie danych - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w aktualnej wersji. Administratorem danych osobowych jest organizator.

chess:manager