Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa 23/24 Turniej 13 - klasy 7 i 8 szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe

25.05
2024
Date
Górsk
POL
City
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

Szkoła Podstawowa w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 25zł
Potwierdzenie udziału: 9:10 - 9:40.
Osoby niepotwierdzone w tym czasie mogę przystąpić do turnieju od kolejnej rundy.

Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka
Informacje organizacyjne związane z turniejem, zawsze w piątek poprzedzający turniej.

Regulamin ligi

chess:manager