Turniej o Puchar Rektora w Ciechanowie

01.02
2023
Date
Ciechanów
POL
City
15'
+15"
Tempo
5/5
Rounds

Regulamin Turnieju o Puchar Rektora w Ciechanowie

I. Cel
Popularyzacja szachów wśród studentów Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.

II. Organizator
Rada Uczelniana Samorząd Studentów Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie wraz z Patrykiem Skowrońskim

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 01.02.2023 na Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, na łączniku na 1 piętrze, o godzinie 15:00

III. Nagrody
Dla każdego uczestnika przewidziany jest imienny dyplom

Podczas turnieju będzie można uzyskać V i IV kategorię szachową

I miejsce - Nagroda rzeczowa o wartości 400 złotych + Puchar Rektora
II miejsce – Nagroda rzeczowa o wartości 300 złotych
III miejsce - Nagroda rzeczowa o wartości 200 złotych
IV miejsce - Nagroda rzeczowa o wartości 150 złotych
V miejsce - Nagroda rzeczowa o wartości 100 złotych

Osoby zajmujące 3 pierwsze miejsca będą miały pierwszeństwo w reprezentowaniu uczelni w Międzyuczelnianym Turnieju Szachowym FANS, o którego terminie powiadomimy.

IV. Warunki uczestnictwa
Zapisanie się na turniej jest DARMOWE

Turniej - Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych studentów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29.01.2023r.

Link do formularza zgłoszeniowego:

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań organizatorów, partnerów i sponsorów turnieju.

V. System i tempo gry
W turnieju będzie 5 rund po 15 minut na zawodnika + 15 sekund na posunięcie.
O kolejności miejsc decyduje: Suma punktów cząstkowych
Buchholz cut-1
Buchholz
Liczba zwycięstw
Progres

VI. Zasady podczas trwania partii
W turnieju będą obowiązywać zasady Polskiego Związku Szachowego oraz FIDE
Ostateczna decyzja w interpretacji przepisów należy do Sędziego.

VII. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do zmiany regulaminu.

chess:manager