Turniej umożliwiający zdobycie III i II (I kobiecej) kategorii w Służewskim Domu Kultury

11.02.2023
12.02.2023
Date
Warszawa
POL
City
55'
+5"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Zaklika, Karolina 1600
2. Adamczuk, Adam 1600
3. Górzyński, Wiktor 1600
4. Obidziński, Szymon 1600
5. Mackiewicz, Anna 1400
See all 17 players
1429
avg rating
31
avg age
4
women
0
rated players

I ORGANIZATORZY
- Służewski Dom Kultury
- Tomasz Pęśko - szachoWArszawa

II TERMIN I MIEJSCE
- 11.02.2023, godzina 9:00-17:00 i 12.02.2023, godzina 9:30-16:00
- Służewski Dom Kultury
- ul. Bacha 15, Warszawa
- link do wyznaczenia trasy dojazdu:
https://www.google.com/maps/place/S%C5%82u%C5%BCewski+Dom+Kultury/@52.1683932,21.0221914,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471932ea8018a439:0x3cbeee53c7aadaaa!8m2!3d52.168397!4d21.0243811

III UCZESTNICTWO
- Do wzięcia udziału w turnieju upoważnieni są zawodnicy z IV i III (II kobiecą) kategorią szachową, bez ograniczeń wiekowych.
- Zgłoszenia prowadzone są na portalu www.chessmanager.com oraz biletyna https://www.strefazajec.pl/course/view/id/43997. Konieczne jest zgłoszenie na obydwu portalach.
- Wpisowe wpłacamy na konto:
Służewski Dom Kultury
nr konta 54 1240 2135 1111 0010 0432 9775
- Obowiązuje limit miejsc - 21 zawodników. Decyduje kolejność zaksięgowania płatności.
- Wpisowe wynosi 100 zł. Tylko opłacenie wpisowego oraz rejestracja na obydwu portalach gwarantuje miejsce w turnieju.

IV SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO
- 7 rund
- 55' + 5'' za każde wykonane posunięcie
- turniej umożliwia zdobycie III i II (I kobiecej) kategorii PZSzach
- system szwajcarski (w zależności od liczby graczy dopuszcza się możliwość zrobienie turnieju kołowego lub dwóch osobnych grup).
- dopuszcza się 5-minutowe spóźnienie na partię, dłuższe spóźnienia kończą się walkowerem. Osoba, która odda walkowera w ten sposób i nie potwierdzi swojej obecności przed kojarzeniem kolejnej rundy zostanie wykluczona z dalszej gry w turnieju.
- obowiązuje osobiste potwierdzenie obecności przed rozpoczęciem turnieju.

V HARMONOGRAM TURNIEJU
- 11.02.2023
9:00-9:15 - potwierdzenie zgłoszeń zawodników (osoby spóźnione kojarzone będą od drugiej rundy) oraz rozpoczęcie turnieju
9:15-17:15 - rundy 1-4 (kolejne rundy rozpoczynają się 5 minut po zakończeniu poprzedniej)
- 12.02.2023
10:00-16:15 - rundy 5-7 (kolejne rundy rozpoczynają się 5 minut po zakończeniu poprzedniej)
16:15-16:30 - zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników
- Podane przedziały czasowe są orientacyjne i mogą ulec zmianom.

VI PUNKTACJA POMOCNICZA
- Buchholz Cut-1
- Buchholz
- Sonneborn-Berger
- Progres
- Bezpośredni pojedynek
- Liczba zwycięstw
- Liczba partii czarnymi

VII PRZEPISY GRY
- Turniej odbędzie się zgodnie z aktualnymi przepisami FIDE.

VIII OBSADA SĘDZIOWSKA
- sędzia II klasy - Tomasz Pęśko

IX INNE
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują ich prawni opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione.
- uczestnicy i kibice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z RODO oraz wykorzystanie wizerunku do celów promocyjno-marketingowych przez organizatorów.
- opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
- ze względu na brak możliwości organizacji depozytu, dopuszcza się wnoszenie wyłączonych komunikatorów elektronicznych. Używanie ich na sali gry lub w trakcie trwania partii będzie karane: zawodnik przegrywa partię, kibic musi opuścić salę
- w przypadku obowiązujących restrykcji rządowych związanych z pandemią/epidemią w dniu zawodów, uczestnicy i kibice są zobowiązani do dostosowania się do nich
chess:manager

chess:manager