Pomorska Liga Szachowa - 4 turniej

29.01
2023
Date
Gdansk
POL
City
15'
+15"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Gregorczyk, Michał 1104 7.0
2. Boguszewski, Andrzej 1081 6.0
3. Chmiel, Kuba 1324 5.0
4. Ziomek, Igor 1091 5.0
5. Gort, Adam 5.0
See all 27 players

Wyniki po 3 turniejach: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12doapBLwvgHzcdiAi7Mle5uJs2Q4zFqw/edit#gid=1547632324

I CEL ZAWODÓW:
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności gry.
Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych.

II MIEJSCE ROZGRYWEK:

C.H. Jantar, Politechniczna 7, 80-288 Gdańsk

III ORGANIZATORZY I KIEROWNICTWO:
Szkoła Szachowa Król i Królowa Michał Łada i Rafał Buraczewski
E-mail: szkolakrolikrolowa@gmail.com
Zapisy i szczegółowe wyniki są dostępne na https://www.chessmanager.com

IV SYSTEM ROZGRYWEK LIGOWYCH:
Startują wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z
Województwa Pomorskiego

Klasyfikacja indywidualna jest prowadzona w czterech grupach:
- Grupa OPEN
- Grupa dziewcząt
- Grupa do IV kategorii męskiej (III kobiecej)
- Grupa do lat 10

V SYSTEM ROZGRYWEK, LICZBA RUND I TEMPO GRY:
Liczba rund w każdym turnieju: 7
Każdy turniej rozpoczyna się o 10:00
Terminy turniejów
13.11.2022
18.12.2022
08.01.2023
29.01.2023 -4 turniej
12.02.2023 - 5 turniej
26.02.2023 - turniej finałowy

Prosimy o przybycie na salę gry maxymalnie do 9:50. Osoby, które spóźnią się na
rozpoczęcie 1 rundy, będą mogły wziąć udział w turnieju od 2 rundy.

Liczba miejsc jest ograniczona do 40.

HARMONOGRAM
Odprawa techniczna 9:50
1 runda – 10:00
2 runda – 10:45
3 runda – 11:30
4 runda – 12:15
5 runda – 13:00
6 runda – 13:40
7 runda – 14:25

Tempo gry:
15 minut na całą partię i dodatkowo po 15 sekund na każdy ruch od początku partii.
Istnieje możliwość zdobycia IV kategorii.

Wszyscy uczestnicy grają w jednej grupie.
Nagrody/upominek dla każdego uczestnika
Zgłoszenia są przyjmowane mailowo: s zkolakrolikrolowa@gmail.com lub smsowo:
508747829; 797240419, lub bezpośrednio przed zawodami od godziny 9:30 oraz przez
formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.chessmanager.com/

VI PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW KOLEJNYCH TURNIEJÓW:

Klasyfikacja indywidualna:
- O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.
- W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników,
decydują kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba
zwycięstw.

VII PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW KOLEJNYCH TURNIEJÓW:

Klasyfikacja indywidualna:
- Na wynik końcowy zawodnika składa się suma czterech najlepszych wyników.
- Najgorszy rezultat jest odrzucany.
- W przypadku równej liczbie punktów decyduje wynik odrzucony, jeżeli dalej nie
ma rozstrzygnięcia decyduje suma miejsc wszystkich turniejów, następnie
najlepsze miejsce w turnieju

Osoby do IV kategorii (do III damskiej), włącznie, otrzymują 1 bonusowy punkt, za
uczestnictwo w turnieju do klasyfikacji ligi (nie turnieju!)

VIII PRAWO DO UDZIAŁU W TURNIEJU FINAŁOWYM:

20 najlepszych osób otrzymuje prawo do udziału w turnieju finałowym, który odbędzie
się 29.01.2023
Punkty w finale liczą się x2 do klasyfikacji ogólnej

Nagrody w finale:
I miejsce: puchar + 500 zł
II miejsce: nagroda rzeczowa + 300 zł
Reszta miejsce – nagrody rzeczowe

IX WPISOWE:
Wpisowe za każdego zawodnika w turnieju wynosi 40 zł płatne przelewem na konto: 62
1050 1764 1000 0092 7053 8326.
Wpisowe należy przelać do czwartku poprzedzającego turniej lub w piątek przelewem
expresowym aby wpisowe było na koncie w dniu turnieju
W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia
Wpisowe na miejscu wynosi: 50 zł.

X NAGRODY INDYWIDUALNE W KOLEJNYCH TURNIEJACH:
I-III miejsce nagroda rzeczowa
Najlepsza dziewczyna – nagroda rzeczowa
Najlepsza osoba do IV kategorii męskiej (III kobiecej) – nagroda rzeczowa
Najlepszy uczestnik do lat 10 – nagroda rzeczowa
Każdy uczestnik otrzyma nagrodę/upominek
Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

XI USTALENIA KOŃCOWE:
Obowiązują przepisy gry PZSzach.
Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opiekę nad dziećmi oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników
podczas zawodów ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach
informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Szczegółowych informacji na temat turnieju udzielają Michał Łada oraz Rafał
Buraczewski s zkolakrolikrolowa@gmail.com

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.
Administratorem danych jest Michał Łada Szkoła Szachowa Król i Królowa, mająca
siedzibę w Suwałkach (16-400) przy ul. Witosa 2a/12.

chess:manager