SZACHOLIADA - Grupa Szkolna

27.11
2022
Date
Bialystok
POL
Place
10'
Tempo
5/5
Rounds

Szacholiada - Grupa Szkolna

 1. Cel zawodów:
  - popularyzacja szachów wśród dzieci oraz podnoszenie umiejętności sportowych
  - zdobycie pierwszego doświadczenia turniejowego
  - rozwój dzieci poprzez dobrą zabawę

 2. Organizator:
  Akademia Szachowa Białystok
  Tomasz Kozłowski – Sędzia Główny Turnieju
  Urszula Ulecka – Sędzia Turnieju

 3. Termin i miejsce:
  Planujemy 6 spotkań :
  - I runda - 27.11.2022 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6475176419000320
  - II runda - 18.12.2022 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5731982240645120
  - III runda - 15.01.2022 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5083464257765376
  - IV runda - 19.02.2022 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5165617721114624
  - V runda - 26.03.2022 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5069607653081088
  - VI runda - 23.04.2022 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5909246009933824
  Godz. 13.20-15.50
  Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Łagodna 10, sala 042 (parter)

 4. System rozgrywek:
  - 5 rund systemem Szwajcarskim
  Tempo gry:
  Po 10 minut na zawodnika na całą partię

 5. Uczestnicy:
  - uczniowie klas I-VIII
  - zawodnicy z rankingiem PZSzach do 1400
  - zawodnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z zawodów

 6. Zgłoszenia:
  należy dokonać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem strony internetowej
  https://www.chessmanager.com
  Serwis turniejowy będzie aktywowany 7 dni przed każdą rundą ( niedziela godz. 20.00)
  Uwaga!!! Limit miejsc 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat).

 7. Wpisowe:
  50 zł od zawodnika – płatne przelewem przy zapisie
  *W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach wpłacone wpisowe nie podlega
  zwrotowi.

 8. Program Zawodów:
  - 13.20-13.30 odprawa techniczna -zajmujemy miejsca
  - 13.30 rozpoczęcie Turnieju
  - 13.30 – 13.50 I runda
  - 14.00 – 14.20 II runda
  - 14.30 – 14.50 III runda
  - 15.00 – 15.20 IV runda
  - 15.30 – 15.50 V runda
  - zakończenie Turnieju i wręczenie nagród ok. 10 minut po zakończeniu 5 rundy

 9. Nagrody:
  - nagroda specjalna dla zwycięscy całego turnieju
  - puchary za I miejsce w kategorii chłopców i dziewcząt
  - medale za miejsca I-III w kategorii chłopców i dziewcząt
  - nagrody-upominki dla wszystkich zawodników
  **Klasyfikacja drużynowa po 6 turniejach: puchary dla 3 najlepszych przedszkoli ( liczą się 3
  najlepsze wyniki chłopców i 3 najlepsze wyniki dziewcząt z każdej rundy)

10.Kryteria punktacji pomocniczej:
- średni Buchholz
- pełny Buchholz
- progresja

11.Informacje dodatkowe:
- Zawody odbywają się bez udziału publiczności
- Zawodnicy przez cały czas trwania turnieju muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów.
- W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
- Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz publikacji
wyników.
- Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę
na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych
organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów).
- Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego
głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
- Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
- Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
Akademia Szachowa Białystok https://www.facebook.com/MATS.Szkolenia/
Tomasz Kozłowski
Urszula Ulecka

chess:manager