XXIII Turniej Szachowy FERIE ZIMOWE 2023 - Grupa D - do lat 8 (2015 r. i młodsi)

04.02.2023
05.03.2023
Date
Suwałki
POL
City
30'
+30"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Borkowski, Jan 1400
2. Kamiński, Aleksander 1400
3. Kowalski, Cezary 1200
1333
avg rating
7
avg age
0
rated players

XXIII Turniej Szachowy „FERIE ZIMOWE 2023”

Suwałki, 03-05.02.2023 r.

ORGANIZATOR
• FUNDACJA JAĆWIEŻ (www.fundacjajacwiez.pl),
• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach,
• Kierownik turnieju: Paweł Jaroch (692 244 586, paweljaroch84@gmail.com).

TERMIN I MIEJSCE
• 03-05.02.2023 r. – SP nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66.
• Terminarz:

  Turniej OPEN – dla wszystkich chętnych (3 dni) – zgłoszony do FIDE 
  03.02  od 16.00  Potwierdzenie udziału do g. 15.30, Runda I
  04.02  od 09.00  Rundy II-IV
  05.02  od 09.00  Runda V, zakończenie turnieju po ostatniej partii

  Turniej dla dzieci do lat 8, 10, 12 (2 dni)                 
  04.02  od 09.00 do 15.00  Potwierdzenie udziału do g. 8.30, Rundy I-IV
  05.02  od 09.00 do 13.00  Rundy V-VII, zakończenie turnieju po ostatniej partii

UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA I SYSTEM ROZGRYWEK
• W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni w terminie (do 1 lutego 2023 r.) w ramach grup turniejowych.
• Zgłoszenie wysyłamy na e-mail: fundacjajacwiez@gmail.com lub serwisy turniejowe:

Grupa A - zawodnicy z rankingiem ELO do 2399, Wpisowe 60 zł, 5 rund, 60’+30”

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6208270281736192

Grupa B - dzieci do lat 12 (ur. 2011 i młodsi), Wpisowe 40 zł, 7 rund, 30’+30”

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5952145007312896

Grupa C - dzieci do lat 10 (ur. 2013 i młodsi), Wpisowe 40 zł, 7 rund, 30’+30”

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5389915668873216

Grupa D - dzieci do lat 8 (ur. 2015 i młodsi), Wpisowe 40 zł, 7 rund, 30’+30”

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6457996860194816

• Obowiązuje wpłacenie w/w opłat na poniższe konto (należy podać imię, nazwisko i grupę turniejową):

Fundacja Jaćwież

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

• Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje wartościowanie Buchholza śr. i pełnego, liczba zwycięstw, progres.

NAGRODY
Grupa A
Nagrody finansowe za min. 3 miejsca (przy min. 30 zgłoszeniach: I-300 zł, II-200 zł, III-100 zł).
Puchar/statuetka za zwycięstwo.
Dyplomy i nagrody rzeczowe do X miejsca.
Osobne klasyfikacje dla juniorów do lat 10 i 14.

Grupa B
Puchar/statuetka za zwycięstwo.
Dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.

Grupa C
Puchar/statuetka za zwycięstwo.
Dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.

Grupa D
Puchar/statuetka za zwycięstwo.
Dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.

• Drobny upominek dla każdego uczestnika.
• Przy mniejszej liczbie zgłoszeń, sąsiednie grupy mogą być łączone.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Organizator zapewnia sprzęt szachowy (w tym szachownice elektroniczne).
• Zawodnicy proszeni są o zabranie obuwia na zmianę.
• Za opiekę, stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
• Limit spóźnienia na partię wynosi 15 minut.
• Obowiązywać będą aktualne Przepisy Gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
• Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

chess:manager