Otwarte Mistrzostwa Powiatu Milickiego w Szachach - OPEN

12.12
2021
Date
Milicz
POL
Place
10'
+5"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Matela, Krzysztof 1792
2. Murawski, Eugeniusz 1700
3. Ugorek, Kacper 1564
4. Pabiszczak, Stanisław 1497
5. Tomalak, Stanisław 1486
See all 15 players
1333
avg rating
38
avg age
3
women
14
rated players


Otwarte Mistrzostwa Powiatu Milickiego w Szachach
Milicz, 12.12.2021

ORGANIZATORZY
• Dolnośląski Związek Szachowy
• Ośrodek Kultury w Miliczu
• UKS Skoczek Milicz

TERMIN I MIEJSCE
12 grudnia 2021, godz. 10:30.
Stara Rzeźnia, ul. Szewska 1b w Miliczu

SYSTEM I TEMPO ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
A) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Milickiego w Szachach
B) „Dolnośląski SZACH-MAT” - turniej do lat 12 (rocznik 2009 i młodsi). Turniej rozgrywany w ramach programu „Dolnośląski Szach-Mat” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 min + 5 sekundy na ruch.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz PZSzach. W przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności decydują kryteria wg zaleceń PZSzach.

ZGŁOSZENIA
Do 10 grudnia 2021 przez formularz w serwisie zgłoszeniowym lub na adres email: aleksander.sokolski@dzszach.pl Potwierdzenie udziału i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc w dniu turnieju do godz. 10:15.
Liczba uczestników jest ograniczona do 50 osób, w przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność wpłaty wpisowego.

WPISOWE
Wpisowe 20 zł, płatne szybkim przelewem przy zgłoszeniu lub gotówką w dniu turnieju.
Dla osób zgłaszających się w dniu turnieju wpisowe wynosi 30 zł.

NAGRODY
A) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Milickiego w Szachach
I miejsce – 300 PLN
II miejsce – 200 PLN
III miejsce – 100 PLN
Najlepsza zawodniczka – 100 PLN

B) „Dolnośląski SZACH-MAT” - turniej do lat 12
Puchary dla zdobywców miejsc I-III w klasyfikacji generalnej.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w klasyfikacjach do lat 8, 10 i 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/678 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w formie analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.
Turniej organizowany jest z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz wprowadzenia niezbędnych zmian.

chess:manager