Turniej Szachów Szybkich z okazji Święta Niepodległości w Skierniewicach

11.11
2017
Date
Skierniewice
POL
Place
15'
+15"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Klepaczka, Tomasz 2227 7.0
2. Psyk, Radosław 2035 6.0
3. Jakovljev, Zoran 2238 5.5
4. Wysocki, Mateusz 1490 5.5
5. Laskowski, Piotr 5.0
See all 50 players

1. Organizator

Stowarzyszenie Klub Sportowy LogIN Skierniewice

2. Cel

Promocja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze Skierniewic i okolicy. Integracja środowisk szachowych. Umożliwienie uczestnikom zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych.

3. Termin

11 listopada 2017 roku, w godzinach 9:00 – 17:00

4. Miejsce

Klub „Konstancja”, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice (róg ul. Kopernika i al. Niepodległości). Siedziba klubu znajduje się na piętrze.

5. Warunki uczestnictwa

Do udziału w turnieju zapraszamy wszystkich chętnych umiejących grać w szachy. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie zgłoszenie do turnieju i punktualne przybycie. Osoby, które nie spełniły obu warunków, mogą zostać dopuszczone do gry w dniu zawodów na sali gry decyzją sędziego głównego w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest również wyrażenie zgody na wykonywanie przez Organizatora zdjęć i ich wykorzystanie do promocji oraz na publikowanie danych na stronach internetowych.

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 listopada do godziny 8:30 na stronie turnieju w serwisie chessmanager.com

7. System rozgrywek

Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, kojarzenia za pomocą programu Chess Manager. Tempo gry 15 minut na partię + 15 sekund za posunięcie liczone od pierwszego posunięcia (P’15+15”)

8. Harmonogram zawodów

08:30-8:50 Potwierdzanie obecności

09:00 Runda 1

10:00 Runda 2

11:00 Runda 3

12:00 Runda 4

13:00 Przerwa obiadowa

14:00 Runda 5

15:00 Runda 6

16:00 Runda 7

17:15 Zakończenie zawodów

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania zawodów.

9. Nagrody

Pierwsze miejsce – puchar i nagroda rzeczowa.

Miejsca 2-3 – nagrody rzeczowe.

Łączna wartość nagród: 500PLN.

Sponsorem nagród jest Urząd Miasta Skierniewice.

10. Punktacja i ocena wyników

  1. Ilość zdobytych punktów
  2. Skrócona punktacha Buchholza (MBCh)
  3. Pełna punktacja Buchholtza (BCh)
  4. Liczba zwycięstw
  5. Progres
  6. Liczba zwycięstw czarnymi

11. Przepisy gry

W turnieju obowiązuje aktualny Kodeks Szachowy, przepisy gry dla Szachów Szybkich. Nie ma obowiązku zapisywania partii.

Dopuszcza się spóźnienie na rundę aż do spadnięcia czasu.

Organizator nie zapewnia depozytu, zatem dopuszcza się wnoszenie na salę gry urządzeń elektronicznych po uprzednim ich wyłączeniu. Używanie urządzeń elektronicznych na sali gry jest zabronione.

Decyzje sędziego głównego są ostateczne w trakcie turnieju.

12. Sędzia główny

Szymon Adamala (KS LogIN Skierniewice), sędzia kat. III z aktualnie opłaconą opłatą sędziowską PZSzach. W turnieju jest możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.

13. Dodatkowe informacje

Turniej będzie zgłoszony do klasyfikacji rankingowej PZSzach i nie będzie zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Za stan zdrowia umożliwiający udział w zawodach zawodnicy odpowiadają we własnym zakresie.

Za ubezpieczenie zawodnicy odpowiadają we własnym zakresie.

Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi w trakcie turnieju. Osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką pełnoletnich opiekunów.

chess:manager