I Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna

13.06
2021
Date
Piaseczno
POL
Place
12'
+3"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Grzenkowicz, Łukasz 1580 6.5
2. Flis Piotr 5.5
3. Dąbrowska, Aleksandra 1609 5.5
4. Sewera, Wiktor 1376 5.0
5. Gugała, Paweł 1672 5.0
See all 43 players

I Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Piaseczna

I. Cel
• Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Piaseczna i okolic.
• Rywalizacja sportowa.
• Propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Urząd Miasta Piaseczno
GOSiR Piaseczno
Akademia Szachowa Gambit Maciej Kowalec

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 13 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piasecznie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 20.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00 (potwierdzenie udziału do godziny 9:50).
Zakończenie turnieju planowane jest na godzinę 15:00

IV. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego głównego zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 506 659 852 lub maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego uczestnika ).

V. System i tempo gry
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 12 min. + 3 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do 09.06.2021 r. (środa). Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów.

VII. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 20zł płatne gotówką w dniu zawodów.
Dla osób z powiatu Piaseczyńskiego wpisowe wynosi 10zł.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• Suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX.
Nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszej trójki.
Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej dziewczyny.
Nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszej trójki przyznawane w poniższych kategoriach wiekowych:
Do lat 10 (roczniki 2011 i młodsi)
Do lat 12 (roczniki 2009-2010)
Do lat 14 (roczniki 2007-2008)
Do lat 16 (roczniki 2005-2006)
Do lat 18 (roczniki 2003-2004)
5 nagród losowanych.

Uwaga!
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich.
• pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• przez cały czas trwania turnieju niepełnoletni uczestnicy znajdują się pod opieką rodziców.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager