Wągrowiecki Turniej Klasyfikacyjny 23-1

20.01.2023
24.02.2023
Date
Wagrowiec
POL
City
60'
Tempo
0/9
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Głów, Tomasz 1400
2. Szczepaniak, Patryk 1400
1400
avg rating
25
avg age
0
rated players

ten turniej miał wystartować 13.01 ale nie było zawodników*

Turniej dla zawodników z III, IV i V kat. (a nawet i II i I ale wtedy i tak nie ma szans na poprawienie kat. ale może chce sobie po prostu pograć). Opis wkrótce zostanie uzupełniony.
Turniej (o ile zbierze się: 5 dla dwukołowego / 8 dla kołowego /bądź więcej do szwajcarskiego) rozpocznie się w sobotę 4 lutego i zostanie dokończony bądź 5. lutego, bądź w następnym tygodniu.
System zostanie określony, gdy będzie wiadomo ilu zawodników się zgłosi. Jeśli 8 to kołowy, jeśli więcej to szwajcarski.
Wpisowe 10 zł (niestety trzeba dokonać opłat).

System szwajcarski 7 lub 9 rund, ... lub kołowy 7 rund (jeśli będzie tylko 8)
Czas na zawodnika 60 minut na całą partię, czyli partia maksymalnie 2 godziny (to są wymagania dla zdobycia II lub III kat)
-
NORMY:
Na II kat: kob. 1600; m. 1800
Na III kat: kob. 1350; m. 1550
Na IV kat: kob. 1150; m. 1300
-
WPISOWE: 10 zł

-
NAGRODY:
sława+dyplomy+normy+mile spędzony czas;
-
MIEJSCE (sala gry)
galeria MDK Wągrowiec, ul. Kościuszki

-
INNE:
Jeśli będzie np. 6 zawodników bk. (a wystarczająca liczba zawodników z kat.), to dla tych zawodników utworzymy osobny turniej na V lub IV kat.
FIDE: turniej raczej nie będzie zgłoszony do FIDE, bo to tylko podniesie koszty ... chyba, że zbierze się grono zawodników z ELO i będą chcieli, ... to możemy zgłosić.
SĘDZIOWANIE
Sędzią głównym jest Jacek Haja sędzia klasy I. Sędzia główny ma prawo usunąć z sali turniejowej każdą osobę, która rozmawia z zawodnikami podczas gry, głośno zachowuje się na sali, względnie ingeruje w przebieg gry.
FINANSOWANIE
Koszty organizacyjne i koszty nagród turnieju pokrywają organizatorzy i współorganizatorzy.

USTALENIA KOŃCOWE
Za zdolność zawodników do startu w Turnieju oraz ich ubezpieczenie, w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. Odpowiedzialności tej nie ponosi Organizator. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów. Zawodników niezarejestrowanych w CR PZSzach proszę o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie formularza rejestracyjnego 3.1 ze strony https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/ Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. Serdecznie zapraszamy! Organizatorzy!

chess:manager