V Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa klubu Luks Feniks Mrocza - Turniej B (opiekunowie, rodzice, trenerzy)

02.05
2021
Date
Mrocza
POL
Place
12'
+4"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Szmidt, Przemysław 1911
2. Konieczyński, Piotr 1870
3. Maksimenko, Andrei Jr 1802
4. Szybowicz, Piotr 1766
5. Karkowska, Ewa 1431
See all 14 players
1434
avg rating
45
avg age
2
women
12
rated players
2
federations

UWAGA:

1. Zmiana terminu turnieju - 2 maj, 2021!!!

2. Limit miejsc został wyczerpany. Kolejne zapisy, na listę rezerwową, proszę zgłaszać telefonicznie: 695-642-369, lub na adres e-mail: miroslaw.kozielski@gmail.com

Komunikat organizacyjny

V Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa klubu Luks FENIKS Mrocza – Mrocza, 2.05.2021 r.

Organizator i sponsorzy: * Klub Luks FENIKS Mrocza, * Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy * Urząd Miasta i Gminy w Mroczy * Rada Miasta i Gminy Mrocza

Cel zawodów: * promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza, * integracja środowiska szachowego, * promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i intelektualny młodzieży szkolnej.

Termin: 2 maj 2021r. (niedziela) * Weryfikacja uczestników: 09.00 – 09.40 * Uroczyste otwarcie: 09.45 * Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00 * Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00

Miejsce zawodów:

Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy ul. Marszałka Piłsudskiego 4 (dawna nazwa ulicy: 30-Lecia LWP). Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).

Koszt i warunki uczestnictwa: * Wpisowe do zawodów – 5 zł * Juniorzy zamieszkali w gminie Mrocza – brak wpisowego

Tempo gry i system rozgrywek * Turniej A - dla juniorów; * Turniej B (opcjonalny) – dla opiekunów, rodziców, trenerów; * Tempo gry: 15 minut dla zawodnika. * Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników).

Zgłoszenia: * Zgłoszenia telefoniczne (tel: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com) * Serwis chessmanager.com: * Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 kwietnia, 2021r. * Liczba miejsc ograniczona do 60 osób z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z zagrożeniem COVID-19. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sędziowanie: * W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. * Zawody prowadzi sędzia klasy drugiej: Mirosław Kozielski

Nagrody: * Za zajęcie miejsc I-III w turniejach przewiduje się puchar i medale. Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów). * Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszego juniora Gminy Mrocza

Sprawy organizacyjne: * Turniej nie jest zgłoszony do FIDE; * Istnieje możliwość zorganizowania równoległego turnieju dla rodziców, opiekunów i instruktorów. * Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych. * Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju * Uczestnicy lub opiekunowie, będący pod wpływem alkoholu lub będą spożywać alkohol w trakcie rozgrywek, nie będą dopuszczeni do turnieju, lub będą usunięci z turnieju i saly gry; * cała pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawe/herbate, słodycze i sprawy organizacyjne. * Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz * Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.). * Z uwagi na obostrzenia sanitarne turniej odbędzie się bez udziału publiczności. Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.). * Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

                **Z A P R A S Z A M Y !!!**
chess:manager